Fejl i artikel om folkeskolereformen

Den 28. maj bragte DR Nyheder en artikel om folkeskolereformen, som indeholdt flere fejl.

Den 28. maj bragte DR Nyheder en artikel om folkeskolereformen, som indeholdt flere fejl.

Det har tidligere fremgået af denne artikel, at elevernes niveau i både dansk og matematik er faldet fra 4,90 til 3,75.

Dette er ikke korrekt.

Det er kun i dansk, at elevernes niveau på en skala fra 1-6 er faldet. De korrekte tal er endvidere at danskniveauet er faldet fra 4,09 til 3,75.

I matematik er elevernes niveau steget fra 3,71 til 4,08. Tallene her tager udgangspunkt i sjette klassetrin. Tallene er således ikke et gennemsnit for alle klassetrin, som det kunne forstås i den oprindelige artikel.

Ligeledes har det tidligere fremgået af artiklen, at Konservative stemte imod Folkeskolereformen. Det gjorde partiet kun for den del af reformen, som omhandler obligatoriske lektiecaféer.

Partierne Enhedslisten og Liberal Alliance stemte helt eller delvist mod reformen.

DR beklager fejlene.