Fejl i artikler og i TV Avisen om 1813-analyse

I TV Avisen 21:30 den 11. oktober og i fire artikler på dr.dk publiceret samme dag fremgik det, at Region Hovedstadens analyse af forløbet op til den 17-årige Hans Petersens død var på to sider.

Region Hovedstaden har 12. oktober 2017 oplyst til DR, at den samlede analyse er på 26 sider, og at de to sider, som DR har modtaget, er et sammendrag af de 26 sider.

De to sider, som DR har modtaget, er de samme to sider, som Hans Petersens forældre har modtaget, som Region Hovedstadens sundhedsudvalg har fået præsenteret, og som Region Hovedstaden har offentliggjort med titlen ”Kerneårsagsanalyse, forløb af meningokoksygdom hos en ung mand” på forsiden.

Region Hovedstaden vil ikke udlevere de 26 sider til DR med følgende grund:

”Akutberedskabet udleverer kun sammendrag af kerneårsagsanalyser af hensyn til at sikre fortrolighed og anonymitet i forbindelse med kvalitets- og læringsarbejde.”

Region Hovedstadens akutberedskab oplyser dog til DR den 12. oktober, at analysen på 26 sider ikke tager stilling til lægers kompetencer generelt, men har haft fokus på samarbejdet mellem den rådgivende læge og den jordemoder, der tog telefonen, da Hans Petersen ringede til akuttelefonen 1813, før han døde af smitsom meningitis 1. januar 2017.

Oplysninger om, at analysen var to sider lang, fremgik af følgende artikler:

Artiklerne er nu blevet rettet.

FacebookTwitter