Fejl i historie om CO2-fangst i Radioavisen

I Radioavisen den 5. december 2022 omtalte vi et et forsøgsprojekt på Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2. I forbindelse med historien fortalte vi, at forbrændingsanlægget Amager Bakke havde opgivet et lignende projekt.

Det er ikke korrekt. Amager Bakke har besluttet ikke at søge en statslig støttepulje på 8 milliarder kroner, da man ikke mener, at man vil kunne komme i betragtning ved udlodningen af pengene. I stedet vil Amager Bakke prøve at finde anden finansiering af deres fuldskalaanlæg.

Radioavisen beklager fejlen.