Fejl i ’P1 Dokumentar’

Lytternes og seernes redaktør i DR finder anledning til at kritisere ’Operation Bøllebank’. ’P1 Dokumentar’ beklager.

Lytternes- og seernes redaktør i DR, Jesper Termansen, har gennemgået P1’s dokumentar om ’Operation Bøllebank’ i Bosnien tilbage i 1994 – og har fundet anledning til kritik. ’P1 Dokumentar’ beklager.

Lytter- og seerredaktørens konklusion og sammenfatning

DR har som erklæret mål med dokumentaren ’Løgnen om Operation Bøllebank’ at gøre op med den officielle fortælling om det slag, som i 1994 ændrede dansk militærhistorie og forsvarspolitik. Det er DRs redaktionelle ret, og det ligger inden for DR P1-dokumentargenren, at bringe ny viden frem om etablerede opfattelser af et hændelsesforløb. Men dokumentaren rummer problemer, både hvad angår dokumentation for flere alvorlige påstande og hvad angår mangel på forelæggelse af oplysninger, som kan være både skadelige, krænkende og agtelsesforringende for klager. Det erkender redaktionschefen også, hvilket sker på tre centrale og afgørende punkter.

For det første var der ikke dækning for selve programmets titel ’Løgnen om Operation Bøllebank’. Dokumentaren ville fortælle historien set fra de soldater, der åbnede ild mod serberne. Det var postulerende og dermed ikke retvisende at benytte ordet ”løgn” i den sammenhæng, erkender redaktionschefen.

For det andet erkender redaktionschefen, at udsendelsens påstande om klagers drikkevaner var udokumenterede. De fremstår krænkende, sådan som kilderne udtrykker det i dokumentaren, fordi disse påstande sættes sammen med kildernes opfattelse af, at der på grund af druk skete et ledelsesmæssigt svigt.

Samtidig erkender redaktionschefen, at der ikke er sket en forelæggelse af disse påstande over for klager, hvilket er en klar fejl.

Endelig erkender redaktionschefen, at balancen i programmet var skæv. Der skulle have været en kilde med, som støttede klagers version af hændelsesforløbet – ud over klager selv. For at få den rette balance skulle en sådan kilde have været citeret i udsendelsen, således at det ikke kun var klager, der i programmet støttede den officielle version, erkender redaktionschefen.

Jeg lægger til grund, at DR P1 Dokumentar selv har oplyst, at de har talt med hovedparten af de danske soldater, der deltog i Operation Bøllebank. Det er sket som anonyme kilder. Men ’P1 Dokumentar’ har ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, hvem disse kilder var samt deres placering i forhold til begivenhederne, hvilke motiver, de måtte have, og hvordan man kan vægte deres udsagn til støtte for programmets præmis.

DR var i sin ret til at afprøve nogle kontroversielle påstande om hændelsesforløbet, men har ikke udvist den fornødne omhu med at efterprøve og dokumentere fremsatte påstande undervejs i dokumentaren. DR har ifølge egne oplysninger gennemført interview med hovedparten af de danske soldater, der var med i den militære operation. Brugen af anonyme kilder kan være ikke bare nyttigt, men også helt nødvendigt for at bringe oplysninger af væsentlig samfundsmæssig interesse frem. Eftersom DR ud fra egne oplysninger i denne konkrete sag af hensyn til kildebeskyttelsen ikke har kunnet bruge udsagn eller andet kildemateriale fra disse anonyme soldater og lægge det frem i udsendelsen, fremstår den dokumentar, som lytterne kunne høre og forholde sig til, som postulerende og mangelfuld i sin dokumentation. Klager får derfor medhold i, at sammenfattende fremstår dokumentaren på afgørende punkter ensidig og med fejl. Klager får medhold.

Ovenstående konklusion bør omtales i en artikel på siden ”Fejl og Fakta” på dr.dk. Desuden beklager DR P1 Dokumentar i overensstemmelse med konklusionen ved næste sending af radioprogrammet P1 Dokumentar. Endelig skal det af hensyn til eventuel streaming og genudsendelse fremgå, at programmet har fået kritik.

Jesper Termansen, den 18. maj 2017

Nyhedsbrev OM DR

Nyhedsbrevet 'DR om DR' udkommer hver torsdag med nyheder, baggrund og serviceoplysninger fra DRs egen verden.

Vis alle nyhedsbreve