Forkert formulering i artikel og tv-indslag om normeringer

I denne artikel om minimumsnormeringer fra tirsdag den 23. novemner 2021 fremgik det oprindeligt, at en leder af en daginstitution sjældent bruger 85 procent af sin arbejdstid på at passe børn.

I stedet burde der fra starten have stået, at ledere indgår med en vægt på 85 procent, når der udregnes minimumsnormeringer, fordi normeringerne udregnes på baggrund af, hvor mange børn der er pr. ansat.

Den samme forkerte formulering blev anvendt i et tv-indslag i TV Avisen samme aften.

DR beklager fejlen, som nu er rettet.

FacebookTwitter