Genmæle fra Granhøjen til dokumentaren 'Tinas jagt på millioner'

DR beklager, at kritik ikke blev forelagt bestyrelsesformand før deadline. Flemming Trap Højer har nu svaret.

Hovedpersonen Tina fra 'Tinas jagt på millioner'. (Foto: Morten Holm © LEG)

Af projektleder Søren Slumstrup, DR Nyheder

Kathrine Lindbæk, tidligere i konsulent i Hvidovre kommune, kritiserer i dokumentaren 'Tinas jagt på millioner', at Flemming Trap Højer som ansat i Socialtilsynet ikke mente det kritisabelt, at kommunerne igennem botilbuddet Granhøjen var med til at betale til Privathospital Skovhus.

Denne kritik blev ikke forelagt Flemming Trap Højer, som nu er bestyrelsesformand for selskabet Granhøjen, før deadline, hvilket DR beklager.

Efterfølgende har Flemming Trap Højer svaret DR:

- Min primære opgave som sektionschef i tilsynet var at sikre den socialfaglige kvalitet. I mine vurderinger af de økonomiske forhold i de tilbud, som Socialtilsynet førte tilsyn med, har jeg refereret til den vurdering, som jeg har fået fra Socialtilsynets økonomimedarbejdere. Økonomistaben og de socialfaglige tilsynsførende har på det tidspunkt ikke haft anledning til at kritisere de økonomiske forhold i Granhøjens tilbud. Jeg kan ikke svare på, hvorfor Socialtilsynets vurdering eller praksis har ændret sig, efter jeg har forladt tilsynet.

- Inden jeg forlod Socialtilsynet, påpegede jeg dog, at det var noget, tilsynet burde have mere fokus på. Det er centralt at fastslå, at Socialtilsynet dengang og i dag ikke fører tilsyn med Skovhus Privathospital, ligesom jeg ikke har noget bestyrelsesansvar for privathospitalet.