Genmæle fra Patienterstatningen til nyhedspodcasten Tidens historie om benamputeringer

DR beklager, at nyhedspodcasten ’Tiden’ ikke forelagde kritik for Patienterstatningen i deres udsendelse d. 23. september 2022. Direktør for Patienterstatningen Karen- Inger Bast svarer nu

I afsnittet ‘ Alex' adresser, Trumps tovtrækkeri og en klejn kirurgklub’ af nyhedspodcasten ‘Tiden’ d. 23. september 2022 fremlægger både Tage Andersen, der er benamputeret, og lektor i sundhedsjura Kent Kristensen fra Syddansk Universtitet en kritik af den måde erstatningssager i forbindelse med benamputation bliver behandlet. De stiller spørgsmål til, om karkirurger er uvildige, når kirurgerne skal vurdere erstatningssager i forbindelse med benamputationer. Kritikerne mener, at kredsen af karkirurger er lille herhjemme. Forsker Kent Kristensen citeres i ‘Tiden’ for følgende:

”Der er en risiko for, at man vurderer i princippet sin egen sag, eller en sag, hvor man har været en del af det patientforløb, som den pågældende patient har været behandlet for.”

Denne kritik blev ikke forelagt Patienterstatningen, som afgør, om patienter kan få erstatning, hvis de er kommet til skade ved sundhedsfaglig behandling eller brug af et lægemiddel. Det var en fejl, som DR beklager.

Efterfølgende har Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen givet følgende udtalelse til DR:

“Patienterstatningen bruger aldrig den læge, der har udført behandlingen, der er søgt erstatning for, til at vurdere sagen. Det gælder i amputationssagen og i alle andre sager.”

Karen-Inger Bast tilføjer:

“Patienterstatningens regler siger også, at lægerne er inhabile, hvis de har en nær personlig relation til den læge, der har udført behandlingen, som der bliver søgt erstatning for.”.

DR beklager.