Præciseringer i artikel om forhøjede vandstande

(Foto: Frank Cilius © Ritzau Scanpix)

I en artikel på dr.dk har det tidligere fremgået, at vandstanden i dele af Kattegat og Lillebælt vil overstige et kritisk niveau mere end 100 gange om året ved slutningen af århundredet.

Der er tale om denne artikel:

Det var i artiklen ikke tilstrækkeligt præciseret, at forhøjede vandstande i det omfang kun vil ske, hvis verden fortsætter udledningen af drivhusgasser i samme tempo som hidtil.

Der er i dag politiske planer om at nedbringe udslippet af drivhusgasser i en stor del af verdens lande. Bliver de planer gennemført og udslippet nedbragt, vil vandstanden i de nævnte områder overstige et kritisk niveau 30 til 40 gange om året, når vi når til 2100.