Mangelfuld kildeangivelse i video om SU-lån

I videoen 'Derfor er dit SU-lån en god forretning' på P3 Essensen fra den 6. marts 2022 omtales statens SU-lån som "en god forretning". DR beklager, at formuleringen på grund af manglende kildeangivelse kan opfattes, som om DR står som afsender på udsagnet. Formuleringen dækker kun over, at staten har haft et stigende provenu de seneste år fra renteindtægter på SU-lån.

DR beklager og har ændret titlen på videoen.