Præcisering i ankesagsartikel om 'dødt ved'

Artikel om ankesagsafgørelse om fald i dødt ved i skove er præciseret.

Det fremgik i formuleringer i artiklen "Klage over manglende og upræcise rettelser får medhold" på dr.dk, at sagen blandt andet drejede sig om "fald i ved". Det er blevet præciseret, at sagen drejede sig om "fald i dødt ved" i landets skove.

Du kan læse artiklen her.

Facebook
Twitter