Præcisering i "seneste nyt" på dr.dk om Tange Sø

En artikel under "seneste nyt" på dr.dk fra 15. marts 2021 er blevet præciseret i forhold til en arbejdsgruppes indstilling om Tange Søs fremtid.

Udsigt over Tange Sø. (Foto: ERIK JEPSEN © Scanpix)

Tidligere fremgik det ikke tydeligt i artiklen, at arbejdsgruppens indstilling består af 15 principper, og at indstillingen indeholder flere mindretalsindstillinger.

Sagen handler om, hvorvidt søen skal nedlægges og Gudenåens oprindelige løb genskabes, eller om søen skal bevares helt eller delvist. Det fremstår nu tydeligere.

Se artiklen her

DR beklager.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk