Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag bragt i P1 Morgen

Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag, vi bragte i P1 Morgen den 5. september 2022.

I indslaget medvirkede to gymnasieelever, som fortalte om deres utilfredshed med et undervisningsforløb i idræt på deres gymnasium, hvor eleverne blandt andet blev bedt om at veje sig. Undervisningsforløbet blev gennemført med afsæt i lærebogen ”Yubio Idræt C+B”.

I indslaget sagde vi, at en af bogens forfattere Thomas Skadhede havde sendt et skriftligt svar til os om, at "det kræver viden og selvindsigt at kunne tage oplyste, reflekterede, aktive livsvalg, og at man blandt andet kan få den viden ved at måle og veje sig selv". Vi havde dog udeladt centrale dele af citatet, som vi modtog fra Yubio.

Det fremgik af Yubios citat, at det er vigtigt i forhold til gymnasieloven, at de unge lærer at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og egen udvikling og giver dem et grundlag til at bidrage til samfundet med de rettigheder og pligter, der i det. Det fremgik også af citatet, at det naturligvis kræver viden og selvindsigt at kunne tage oplyste, reflekterede aktive livsvalg, og at Yubio Idræt C+B er med til at give eleverne den indsigt.

Thomas Skadhede, som er direktør for forlaget Yubio og hovedforfatter på den omtalte lærebog, har klaget til Pressenævnet over indslaget. Yubio mener, at vi har manipuleret citatet fra forlaget i indslaget.

Pressenævnet er enig med Yubio i, at vores redigering af citatet får citatet til at fremstå forvansket i indslaget i forhold til Yubios synspunkt. Pressenævnet har derfor udtalt kritik af DR for redigeringen.

Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside, www.pressenaevnet.dk.