Pressenævnet har udtalt kritik af Kontant-udsendelsen ”Tvivlsomme tyske værkstedspriser” sendt på DR1 i august 2021

DR modtager kritik for utilstrækkelig forelæggelse, redigeringen, ukorrekte oplysninger og afvisningen af genmæle.

(Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

Udsendelsen handlede om værkstedskæden Skorstensgaard, som beskyldes for at sælge unødvendige reparationer til kunderne. I udsendelsen viste DR en række kundeoplevelser om dyre og unødvendige reparationer, og DR omtalte Teknologisk Instituts værkstedstest af 13 biler på flere Skorstensgaard-værksteder, som indgik i en sag ved Sø- og Handelsretten i 2020 om Skorstensgaards markedsføring. Testen blev foretaget i perioden fra 2018 til 2019, og en centerchef i Teknologisk Institut forklarede for Sø- og Handelsretten, at ”undersøgelsen af Skorstensgaard er udtryk for et øjebliksbillede”, og at det ikke havde været ”en del af opgaven at foretage noget, som var statistisk validt”. Programværten udtalte i udsendelsen, at ”konklusionen fra Teknologisk Institut, den er helt klar: Skorstensgaard, de leverer en dårligere kvalitet end mærkeværkstederne”.

Ejerne af Skorstensgaard-kæden Martin og Anders Skorstensgaard har klaget til Pressenævnet over udsendelsen. De mener, at det er ukorrekt, at Teknologisk Institut skulle have konkluderet, at Skorstensgaard leverer en dårligere kvalitet end mærkeværkstederne. De mener også, at DR har udeladt en afgørende oplysning om, at der var tale om 13 stikprøver fordelt over en periode på to år, og at DR ikke havde forelagt dem to kundeoplevelser om påståede dyre og unødvendige reparationer, som blev bragt i udsendelsen. Martin og Anders Skorstensgaard mener også, at de burde få et genmæle over for oplysningen om, at Skorstensgaard leverer en dårligere kvalitet end mærkeværkstederne.

Pressenævnet er enig med Martin og Anders Skorstensgaard i, at programværtens udsagn ”konklusionen fra Teknologisk Institut, den er helt klar: Skorstensgaard, de leverer en dårligere kvalitet end mærkeværkstederne” ikke har dækning i de faktiske forhold, og at DR har udeladt væsentlige oplysninger ved blandt andet ikke at omtale, at testen blev foretaget i perioden fra 2018 til 2019, at det ikke var meningen, at testen skulle være statistisk pålidelig, og at undersøgelsen af Skorstensgaard er udtryk for et øjebliksbillede. DR giver derfor over for seerne et misvisende indtryk af de omtalte værkstedstests.

Pressenævnet er også enig med Martin og Anders Skorstensgaard i, at DR burde have forelagt dem de to kundeoplevelser, så de havde fået mulighed for at besvare deres beskyldninger i den sammenhæng, de blev bragt, og at de burde have haft et genmæle.

Pressenævnet har derfor udtalt kritik af DR for ukorrekte oplysninger, redigeringen, utilstrækkelig forelæggelse og for afvisningen af genmæle.

Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside, www.pressenaevnet.dk