Pressenævnet kritiserer DR

Uden dokumentation udtalte DR, at et af Peter Gram-Nielsens selskaber havde økonomiske problemer i 2005.

I udsendelsen "Finanskrisen forfra - Business as usual" fra februar 2015 omtalte DR Peter Gram-Nielsens selskaber i Stolelyngen-koncernen.

I den forbindelse havde DR fået aktindsigt i EBH Banks(Finansiel Stabilitet: Den ny bank) stævning mod EBH Banks tidligere ledelse.  DR havde i den forbindelse fået udleveret et anonymiseret bilag til stævningen.

Bilaget henviste ifølge DR til Peter Gram-Nielsens selskaber. DR refererede på denne baggrund, at der ifølge bilaget var økonomiske problemer i et selskab i 2005.

DR har imidlertid hverken før eller efter udsendelsen kunnet dokumentere, hvilket ét af Peter Gram-Nielsens selskaber, der skulle have haft problemer i 2005.

Pressenævnet kritiserer DR for at bringe den udokumenterede og skadelige beskyldning.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen kan læses på: www.pressenaevnet.dk