Pressenævnet udtaler kritik af dokumentaren "Drabet på købmanden"

Pressenævnet har udtalt kritik af DR for, hvordan Socialtilsyn Nords udtalelser fremgik i dokumentaren

DR bragte i maj 2018 dokumentaren 'Drabet på købmanden'. Pressenævnet har nu behandlet en klage fra Socialtilsyn Nord og er nået frem til følgende afgørelse:

”Pressenævnet har udtalt kritik af DR for, hvordan Socialtilsyn Nords udtalelser fremgik i dokumentaren. Dokumentaren indeholdt en kritisk gennemgang af forløbet op til, at en købmand i efteråret 2017 blev dræbt af en psykisk syg ung mand. I dokumentaren blev der fremsat kritik af Socialtilsyn Nord for, at drabet ikke havde fået konsekvenser for det opholdssted, hvor den psykisk syge unge mand boede.

Socialtilsyn Nord har klaget til Pressenævnet. Socialtilsyn Nord mener, at deres svar på den fremsatte kritik var mangelfuldt gengivet i dokumentaren. Inden dokumentaren havde Socialtilsyn Nord i et skriftligt interview med DR forholdt sig til kritikken og redegjort for, hvordan myndigheden havde ført tilsyn med opholdsstedet. Socialtilsyn Nord havde da oplyst, at tilsynet over for opholdsstedet havde påpeget problematiske områder i håndteringen af stedets beboere, der skulle forbedres. Opholdsstedet havde redegjort for, hvordan det ville forbedre sig på de enkelte områder. Socialtilsyn Nord havde herefter fulgt op over for opholdsstedet for at sikre sig, at stedet levede op til sin redegørelse.

I dokumentaren gengav DR et resumé af Socialtilsyn Nords udtalelser. I gengivelsen fremgik det ikke, at Socialtilsyn Nord havde fulgt op over for opholdsstedet, efter stedet var kommet med sin redegørelse.

Pressenævnet er enig med Socialtilsyn Nord i, at DR’s gengivelse af tilsynets udtalelser ikke var retvisende.

Pressenævnet har derfor udtalt kritik af DR for ikke på tilstrækkelig vis at lade Socialtilsyn Nord besvare den fremsatte kritik.

Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside www.pressenaevnet.dk