Rettelse til indslag om omskæring

Tirsdag d. 17 november bragte TV Avisen et indslag om omskæring af drengebørn, hvori to lægefaglige selskaber udtalte kritik af en ny vejledning om omskæring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men vi redegjorde ikke for Styrelsens svar på kritikken, hvilket var en klar fejl. Styrelsen havde nemlig sendt følgende svar til os:

Styrelsen for Patientsikkerhed har med den nye vejledning defineret begrebet omhu og samvittighedsfuldhed indenfor omskæring. Patientsikkerheden er styrket betragteligt i forhold til den tidligere vejledning.

Vi beklager, at svaret ikke blev bragt sammen med indslaget, da indslaget samlet set dermed ikke levede op til retningslinjerne for god presseskik.

Til baggrund kan vi oplyse at journalisterne gennem flere uger havde forsøgt at få Styrelsen for Patientsikkerhed til at stille op til et interview om kritikken, hvilket altså mundede ud i det tilsendte citat.

På dr.dk beskrev vi også sagen, og her var citatet med i sin helhed: https://www.dr.dk/nyheder/indland/laeger-vil-have-flyttet-drengeomskaering-ind-paa-hospitalerne

En yderligere uddybning af Styrelsens argument findes blandt andet i et høringsnotat fra Styrelsen https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx, hvor der blandt andet står:

Styrelsen vurderer på baggrund af litteraturgennemgangen og anden indhentet viden (fx tilsynssager), at der kan gives tilstrækkelig og sikker smertestillende behandling ved omskæring af drenge, udover generel anæstesi.

Det ville have været god journalistisk praksis at supplere indslag og tekst med den oplysning, på trods af at Styrelsen ikke ønskede at lade sig interviewe.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter