Sundhedsmagasinet præciserer tal om mæslingedød

Præcisering af tal bragt i Sundhedsmagasinet d. 30. maj 2017

I Sundhedsmagasinet d. 30. maj 2017 fortalte vi om ovenstående statistik fra Statens Serum Institut, hvor man sammenligner 100.000 vaccinerede mod mæslinger med 100.000 ikke-vaccinerede. Tallene i denne statistik sammenstiller konsekvenser af bivirkninger efter en vaccine med konsekvenser efter mæslinger - og viser et estimat for den absolutte risiko for den enkelte komplikation. Den viser om død som følge af mæslinger, at der er tale om 0,1-0,4 ud af 1000.

I speaken i programmet sagde vi, at dødsraten for mæslinger ligger under 4 ud af 10.000.

Sundhedsmagasinet er siden blevet gjort opmærksom på, at det af en opgørelse på Statens Serum Instituts hjemmeside fremgår, at der i perioden 1960 til og med 1986 (mæslingevaccinen blev indført i Danmark i 1987) var, hvad der svarer til 1 dødsfald pr. 12.114 mæslingetilfælde. Med denne statistik in mente, havde det derfor været mere præcist at sige, at dødsraten for mæslinger ligger under 1 ud af 10.000.

Du kan se statistikken og læse mere her

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter