Bag om programmet ’Maden flytter ind’

Redaktøren bag den nye programserie på DR1 og DRTV forklarer her om tankerne bag udsendelserne.

Denne familie fra Tønder medvirker blandt andre i serien. (Foto: © Snowman Productions ApS, Snow Productions)

Programmets præmis

’Maden flytter ind’ er en programserie, der handler om vores forhold til og viden om de dyr, vi spiser i Danmark. Fire familier kommer helt tæt på deres aftensmad, når nogle af de dyr, der allerede er i fødekæden, flytter ind i deres have.

Hver familie får enten to lam, to smågrise, to kalve eller to kyllinger, som familierne skal passe i en periode på cirka tre uger. Her skal familien blive klogere på, hvordan dyrene lever, før de lander i køledisken – og hvilken betydning dyrene har for vores miljø og sundhed.

Undervejs besøger de relevante landbrug, slagterier og får besøg af relevante eksperter, der kan gøre dem klogere på dyrene og vores mad. Til sidst skal familien træffe et valg: enten stoppe med at spise kød og lade dyrene leve, eller fortsætte med at spise kød og sende dyrene tilbage i fødekæden til slagtning, for så efterfølgende selv skulle tilberede og spise dem.

Spisning og opdræt af kød har længe været debatteret i Danmark, og DR ønsker med denne programserie at behandle de både svære, dilemmafyldte og debatskabende emner og formidle disse til publikum på en let og forståelig måde. Dyrene, som er med i serien, er dyr, vi spiser i Danmark, og serien har til hensigt at informere og uddanne både de fire medvirkende familier og seerne og hjælpe dem med at blive klogere på forbrugerkødmarkedet og de kødprodukter, man kan købe i supermarkederne her i Danmark.

De fire familier, som medvirker, har alle meldt sig, fordi de var nysgerrige på at blive klogere på, hvor kødet kommer fra og samtidig udfordre deres holdning til at spise kød. Familierne var forud for optagelserne fuldt ud klar over den beslutning, de skulle tage til sidst og var alle tilfredse med beslutningen.

Produktionen

Alle familier, der deltager i serien, blev inden produktionen orienteret om både seriens art og hensigt, og hvad deltagelse i serien vil indebære, og hvilken beslutning, det kræves at tage i slutningen, samt hvad den potentielle respons på serien vil være.

Produktionen har af kommunen søgt om og fået tilladelse til dispensation til at holde klovdyr i byzone i et midlertidigt dyrehold. Dyrene blev tilmeldt CHR-registeret på familiens adresse og afmeldt igen ved endt optagelse. Produktionen har derudover tilegnet sig baggrundsviden indhentet fra vejledninger fra Fødevarestyrelsen, kommuner og Miljø-og Fødevareministeriet. Vejledningerne har været med til at danne grundlag for udarbejdelsen af ansøgningerne til kommunerne og givet forståelse for kompleksiteten af at holde husdyr.

Dyrene vil holdes på familiens egen grund med indhegning, som også skal overholde diverse regler og love. Vi går op i, at dyreholdene først og fremmest varetager dyrenes trivsel. Dette sker ved, at dyrene jævnfør Dyreværnsloven skal have adgang til for eksempel læskur og frisk vand. Opførelsen af læskur overholder desuden reglerne i Planloven og Bygningsreglementet, hvormed læskurets størrelse har plads til begge dyr på en gang på tørt og strøet leje.

De fysiske rammer er opsat af autoriserede håndværkere, som også nedtager indhegningen. Optegningerne er gennemset af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og produktionen har fået saglig sparring på, at forholdene er optimale og korrekt udført ud fra de restriktioner, det kræves ved et midlertidigt dyrehold.

Dyrevelfærd

Programmet fik hele vejen igennem sagligt tilsyn og ekspertviden af adjunkt og dyrlæge Kirstin Dahl-Pedersen hos Sektion for Medicin & Kirurgi ved Universitetshospitalet for Store Husdyr på Københavns Universitet.

Dyrlægen har ydet rådgivning over hele produktionsprocessen for at sikre overholdelse af lovgivningen om dyrevelfærd og dyresundhedsmæssige emner. Der er i øvrigt tidligt i processen afholdt møde med Dyrenes Beskyttelse for at undersøge muligheder og begrænsninger med dyr for øje i forhold til at få projektet i gang. Mødet er brugt som baggrundsviden til den efterfølgende proces.

Udover dyrlægen havde hver familie tilknyttet dyrlægestuderende på kandidatniveau – godkendt af dyrlæge Kirstin Dahl-Pedersen. De ydede tilsyn til sikring af dyrenes trivsel i perioden både fysisk på adressen og telefonisk. De studerende refererede tilbage til dyrlægen. Familien blev ligeledes undervist om dyrehold og dyrevelfærd af dyrlæge Kirstin Dahl-Pedersen. Dette involverede korrekt både håndtering af dyrene, fodringsplaner, artsspecifikke adfærdsmæssige behov, hvordan dyr formidler stress og tidlige advarselsskilte for sygdom og sygdom.

Dyr blev hentet fra leverandører, der var blevet orienteret om og har forstået programmets art. Transport af dyr til og fra hver husstand skete ved autoriseret kørsel og med overholdelse af særlige forhold omkring dyrenes trivsel.

Hvis en familie i slutningen af programmet vælger, at dyret skal sendes til slagtning, så vil et autoriseret slagteri, der er trænet i den rigtige slagtemetode for arten, slagte dyret i overensstemmelse med loven. Og hvis familien vælger, at de ikke skal slagtes, er der indgået aftale med en besøgsgård om, at de vil tage imod dyrene.

Gården har mange produktionsdyr i forvejen og også en lang række husdyr, som fungerer som ’klappedyr’ for de besøgende. Stedet vil sikre gode forhold for de fredede dyr.

Programserien ’Maden flytter ind’ kan ses på DR1 og streames på DRTV fra torsdag den 12. november 2020.