Ejendomsvurderinger: Sådan gjorde vi

Læs, hvordan dr.dk fandt frem til, at Skats fejlvurderinger mest rammer billige boliger.

RIGSREVISIONEN KRITISERER

I august afgav Rigsrevisionen en beretning, der afdækker omfattende fejl i Skats offentlige ejendomsvurderinger. Rigsrevisionen kritiserer blandt andet, at Skats vurdering af parcelhuse i tre ud af fire tilfælde i 2011 ikke stemmer overens med de priser, som husene blev handlet til. 41 procent af de parcelhuse, som skiftede ejer i 2. halvår 2011, var overvurderede, idet ejendomsværdien oversteg salgsprisen.

DR.DK FÅR AKTINDSIGT

Dr.dk søger i september aktindsigt i de data, der danner grundlag for kritikken. Data omfatter 16.248 hussalg. Dog er kun 12.202 ejendomme handlet på det frie marked, hvorfor Rigsrevisionen frasorterer 4.046 ejendomshandler. Rigsrevisionen giver dr.dk aktindsigt i hele materialet, der danner grundlag for analysen, som nu viser, at billige boliger rammes hårdere af Skats fejlvurderinger end dyre boliger.

EJENDOMME FRASORTERES

Efterfølgende har Skat bedt sin egen advokat, Kammeradvokaten, gennemgå Rigsrevisionens kritik. I den forbindelse har Skat haft 45 mand til at gennemgå samtlige 12.202 ejendomshandler manuelt og vurderet, at nu skal yderligere 2.760 ejendomme betragtes som ikke-fri salg (konkurser, familiesalg mv.). Disse data skal dermed frasorteres. På baggrund af de 9.442 hussalg, der nu betragtes som frie salg, vurderer Kammeradvokaten, at det er 30 procent af husene, der er overvurderet af Skat.

SKAT NÆGTER AKTINDSIGT

Dr.dk har forsøgt at få aktindsigt i de reviderede data. Vi har fået to på hinanden følgende afslag fra Skat, der henviser til, at oplysningerne er personfølsomme og derfor er omfattet af tavshedspligt.

Dr.dk's analyse må derfor læses med det forbehold, at data indeholder 2.760 ejendomme, der ifølge Skat ikke betragtes som frie salg. Ifølge blandt andet Kammeradvokatens konklusion rykker det dog ikke markant ved billedet. Frem for 41 procent af ejendomsvurderingerne samlet set ligger for højt, er det efter revideringen af data, 30 procent, der er vurderet for højt af Skat. Men dr.dk har ikke haft mulighed for at tjekke det, da Skat ikke vil give aktindsigt i de reviderede data.