Sådan gjorde vi: De mindst og mest enige byrødder

Hvor partitro er byrådskandidaterne? Læs her, hvordan tallene er blevet til.

DR's Databaseredaktion har i samarbejde med DR's Analyseafdeling gennemgået de politiske holdninger, som kandidaterne til kommunalvalget giver udtryk for i DR's kandidattest.

I alt har 6.201 kommunalvalgskandidater per 18. november 2013 udfyldt de 11 spørgsmål i DR's Kandidattest. 2.881 opstillede kandidater til kommunalvalget har ikke udfyldt spørgsmålene. Af de 6.201 kandidater, er 5.463 kandidater opstillet for et af de otte partier, der også har plads i Folketinget. Lokale lister og mindre partier er altså undtaget af analysen.

De 5.463 kandidater fordeler sig på otte partier. For hvert af de politiske spørgsmål, som indgår i kandidattesten, har kandidaterne mulighed for at svare fem forskellige svar (Helt uenig (1), delvist uenig (2), hverken enig eller uenig (3), delvist enig (4), helt enig (5)).

Ved at tildele hver svarmulighed et tal (1-5) er det muligt at lægge alle svar sammen og udregne et gennemsnit for hvert parti ved hvert spørgsmål. Herefter har vi udregnet standardafvigelsen, som beskriver hvor langt fra gennemsnittet partimedlemmerne svarer.

Vi har efterfølgende udregnet, hvor langt fra den gennemsnitlige holdning hver enkelt kandidat svarer. Dette har vi - parti for parti - gjort for alle 5.463 kandidater. På den måde kan vi finde frem til de kandidater, som ligger længst fra eller tættest på linjen. Disse afvigelser er lagt i en ny database, og præsenteres i en interaktiv grafik, hvor det er muligt at danne sig et overblik over de mest/mindst enige kommunale partimedlemmer.

Kilde: Kandidattesten ved Kommunalvalget 2013, Altinget og DR

#kv13 #drvalg