Ti gange færre underretninger i muslimske friskoler: Sådan har vi gjort

Det har krævet et regnestykke med tal fra kommuner, friskoler og Undervisningsministeriet for at finde frem til, hvor meget skolerne underretter om udsatte børn

Grafik: Så meget underretter skolerne

De muslimske friskoler i Danmark laver markant færre underretninger om udsatte børn end i den øvrige grundskole.

Det viser en kortlægning, vi i DR har lavet med tal og data fra Undervisningsministeriet, Dansk Friskoleforening og en række kommuner og friskoler.

Kortlægningen bygger overordnet på antallet af henholdsvis elever og underretninger i 2016, som holdes op mod hinanden for at finde ud af, hvor mange elever der er om én underretning på forskellige skoleformer.

Resultatet kan du se i grafikken øverst i artiklen, og herunder kan du læse, hvordan vi har regnet os frem til det.

• I regnestykket indgår tal fra 26 muslimske friskoler under Danmarks Friskoleforening og Danmarks Privatskoleforening.

• Enkelte af de 26 skoler anerkender ikke betegnelsen 'muslimsk friskole', men definerer sig selv som eksempelvis en tyrkisk friskole. Skolerne har dog det til fælles, at de er friskoler med 100 pct. flersprogede elever, hvilket også er en definition, Dansk Friskoleforening bruger.

• Tallene for de kristne friskoler dækker 33 kristne friskoler under Foreningen af Kristne Friskoler.

• Antallet af underretninger til kommunen fra de enkelte friskoler har vi fået ved at ringe rundt til de kommuner, hvor de kristne og muslimske friskoler ligger.

• I de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet fremskaffe tallet, har vi henvendt os til den enkelte skole. Kun nogle få har afvist at oplyse tallet. Her har vi udeladt skolerne fra vores undersøgelse.

• Elevtal på kommuneplan er hentet fra Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik.

• Undervisningsministeriet har også leveret de seneste elevtal fra de i alt 59 muslimske og kristne friskoler til os.

• For at sammenligne antallet af elever per underretning på muslimske friskoler med antallet af elever per underretning i hele grundskolen har vi udelukkende brugt data fra de seks kommuner, der huser de muslimske friskoler i kortlægningen.

• Når vi skriver 'hele grundskolen' dækker det over folkeskolen, efterskoler, specialskoler, privat- og friskoler samt enkelte andre skoleformer med elever fra 0.-10. klasse.