Kvinder i krig og mænd i køkkenet: 'Vikingerne havde et helt andet syn på køn, end vi har i dag'

Forestillingen om, at mændene rejste ud og plyndrede, mens kvinderne blev hjemme og passede gården, er en forsimpling af, hvordan det i virkeligheden foregik.

(© DR)

Mændene tog ud og plyndrede og voldtog, mens kvinderne blev hjemme og passede gården.

Sådan forestiller mange sig nok, at tingene foregik tilbage i vikingetiden.

Men helt så simpelt kan det ikke stilles op, hvis man spørger Peter Pentz, der er museumsinspektør på Nationalmuseet.

- Vikingerne havde et helt andet syn på køn, end vi har i dag, forklarer han.

Måden vi anskuer køn på i dag - som noget meget todelt, hvor man enten er det ene eller andet - stammer nok i højere grad fra de værdier, der eksisterede i 1800-tallet.

Her ses Gudrun på et af vikingernes togter over Nordatlanten til Amerika. (© DR)

'Køn var en måde at opføre sig på'

For at forklare, hvordan man så på det i vikingernes tid, henviser Peter Pentz til de to engelske udtryk for køn. "Sex", der henviser til en persons biologiske køn, og "gender", der henviser til det sociale køn.

- Den opdeling mangler vi i det danske sprog, og det er ærgerligt, fordi det i høj grad afspejler, hvordan man så på køn i vikingetiden.

- Køn var en måde at opføre sig på, og dét var langt mere afgørende for dine muligheder, end hvad du rent biologisk blev født som.

Det er dog ikke ensbetydende med, at samfundet ikke var opdelt dengang. Der eksisterede tværtimod et stærkt hierarki. Men det var ikke styret af køn, men derimod af det enkelte menneskes sociale status.

Så trællene - oldtidens slavegjorte - havde ikke mange muligheder eller stor handlefrihed, men højere oppe i hierarkiet fandt man altså både velhavende og magtfulde mænd og kvinder, ofte i de samme roller og med lignende ansvarsområder.

En figur af Odin fundet i Lejre på Sjælland. (Foto: © Ole Malling, Roskilde Museum)

Kønsskiftende guder

At skellet mellem kønnene og deres muligheder ikke er så entydig, kan man blandt andet se på nogle af de få skandinaviske vikingegrave, man har fundet.

Her har man nemlig både fundet kvinder begravet med masser af våbenudstyr, ligesom man har fundet mænd begravet med køkkenredskaber.

I den nordiske mytologi, som vikingerne troede på, ser man også en mindre skarp opdeling mellem kønnene.

- En af historierne i mytologien går på, at Loke var i stand til at forvandle sig til en kvinde. Han blev for eksempel mor til den ottebenede hest Sleipner efter at have været sammen med en hingst.

Ligeledes passer Odin ikke ind i den meget todelte kønsopfattelse.

Ved Lejre på Sjælland fandt man nemlig en lille figur, der viser Odin siddende i sit højsæde iført tøj, man oftere ville se kvinder i.