Beskyttelse af personoplysninger ifm. deltagelse i afstemning ved Eurovision Song Contest

Du kan i det følgende læse om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, når du deltager i afstemningen ved ESC (telefonafstemning).

(© EBU)

Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan jeg kontakte?

Den dataansvarlige er: Digame mobile GmbH, Schanzenstrasse 38, D-51063 Cologne

Du kan kontakte digames databeskyttelsesrådgiver på privacy@digame.de.

Hvilke kilder og data bliver anvendt?

Kun personoplysninger, som modtages når du stemmer pr. telefon eller sms via forbindelser, som leveres af dit teleselskab, bliver behandlet.

I den forbindelse vil følgende oplysninger blive indsamlet om dig:

  • Dit mobilnr. (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)

  • Dato og tid for din deltagelse i afstemningen

  • Navnet på dit teleselskab

  • Typen af aftale du har med dit teleselskab (forudbetalt, kontrakt m.v.)

Hvad er formålet med databehandlingen, og hvad er retsgrundlaget herfor?

Personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i EU's Databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske German Federal Data Protection Act (BDSG). Retsgrundlaget for behandlingen er legitim interesse i GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvem modtager mine oplysninger?

Internt i Digame vil dine oplysninger være tilgængelige for de afdelinger, som skal bruge oplysningerne til at opfylde selskabets aftalemæssige og retslige forpligtelser. Leverandører af tjenesteydelser og konsulenter, der arbejder for Digame, kan også modtage data til samme formål, hvis de indestår for, i særdeleshed, fortrolighed og integritet. Sådanne modtagere kan for eksempel være it-leverandører og teleselskaber.

Dine oplysninger bliver ikke overført til modtagere uden for Digame. Uanset at det er ikke Digame, der arrangerer telefonafstemningen til ESC – det er European Broadcast Union, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneve), Schweiz – er Digame under databeskyttelseslovgivningen den dataansvarlige som defineret i GDPR, art. 4, stk. 7, i forhold til telefonafstemningen. Det skyldes, at European Broadcasting Union kun modtager anonymiserede resultater af afstemningen.

Bliver mine oplysninger overført til lande eller organisationer uden for EU og EØS? Der sker ikke nogen overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU og EØS.

Hvor længe bliver mine oplysninger gemt?

Digame behandler og gemmer dine oplysninger i så lang tid, som er nødvendigt for at Digames aftalemæssige og retslige forpligtelser kan opfyldes.

Når det ikke længere er nødvendigt at gemme oplysningerne til at opfylde dette formål, vil de løbende blive slettet, medmindre yderligere behandling af oplysningerne er nødvendig i en afgrænset periode til brug for følgende formål:

  • Opfyldelse af kommercielle og skattelovsrelaterede opbevaringsforpligtelser

  • Den tyske Commercial Code (HGB), skattelov (AO), hvidvaskningslov (GwG). Disse love angiver generelt længere opbevaringsperioder til arkiverings- og dokumentationsformål fra to til ti år.

Hvilke rettigheder har jeg?

Alle deltagere i telefonafstemningen har ret til indsigt (GDPR art. 15), ret til berigtigelse (art. 16), ret til sletning (art. 17), ret til begrænsning af behandlingen (art. 18), ret til indsigelse (art. 21) og ret til dataportabilitet (art. 20).

Herudover har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden (GDPR art. 77).

Ethvert samtykke, som du giver Digame til behandling af dine oplysninger, kan tilbagekaldes til enhver tid. Vær dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af dit samtykke kun gælder for fremtiden. Behandling af personoplysninger, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykke, vil ikke blive påvirket af tilbagekaldelsen.

Er jeg forpligtet til at give jer mine personoplysninger?

For at du kan deltage i telefonafstemningen, er det nødvendigt at du giver os de ovenfor nævnte personoplysninger.

Foretages der automatiserede afgørelser?

Digame anvender af princip ikke fuldt ud automatiserede afgørelsesprocesser som defineret i GDPR art. 22 i forbindelse med indgåelse af, gennemførelse af eller afslutning af et kontraktforhold. Digame anvender heller ikke profilering.

Kan jeg gøre indsigelse mod behandlingen?

Oplysning om din ret til at gøre indsigelse i medfør af GDPR art. 21

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der sker på grundlag af GDPR art. 6, stk. 1, litra f, af grunde, der vedrører din særlige situation (databehandling, der sker på grundlag af legitim interesse.

Hvis du gør indsigelse, vil Digame ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre Digame kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Modtager af en indsigelse Indsigelsen bør laves under overskriften 'Indsigelse' og skal indeholde dit navn, adresse og fødselsdato og skal sendes til:

Digame mobile GmbH, Schanzenstrasse 38, D-51063 Cologne, Tel.: +49 221 59 68 88 80, privacy@digame.de

Facebook
Twitter