Beskyttelse af personoplysninger ifm. deltagelse i afstemning ved Eurovision Song Contest

Du kan i det følgende læse om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, når du deltager i afstemningen ved ESC (telefon og sms-afstemning).

(© EBU)

Som fælles dataansvarlige er:

European Broadcasting Union i samarbejde med DR og Host Broadcaster L’Ancienne-Route 17A 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Switzerland (herefter EBU)

og

Digame mobile GmbH Schanzenstrasse 38 D-51063 Cologne (herefter Digame)

forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og behandle disse i overensstemmelse med reglerne i EU’s Databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) og den tyske Federal Data Protection Act (BDSG). Dine persondata vil ikke blive benyttet til andre formål end de nedenfor beskrevne.

EBU og Digame har indgået en aftale om fælles dataansvar iht. GDPR artikel 26. Nøgleindholdet er tilgængeligt efter behov hos enten EBU eller Digame.

Hvilke kategorier af personoplysninger bliver behandlet?

Kun personoplysninger, som modtages når du stemmer pr. telefon eller sms (direkte eller på ESC app’en) via en forbindelse, leveret af dit teleselskab, bliver behandlet.

I den forbindelse vil følgende oplysninger blive indsamlet om dig:

  • Dit mobilnr. (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)

  • Dato og tid for din deltagelse i afstemningen

  • Nummer på den sang, du har stemt

  • Navnet på dit teleselskab

  • Typen af aftale, du har med dit teleselskab (forudbetalt, kontrakt m.v.)

Hvad er formålet med databehandlingen, og hvad er retsgrundlaget herfor?

Retsgrundlaget for behandlingen er legitim interesse i GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Dette for at kunne generere det officielle resultat, der bestemmer placeringen af de deltagende sange samt vinderen af ESC.

Din deltagelse er frivillig og ved at deltage i afstemningen giver du samtykke til, at vi behandler dine personlige data (anført ovenfor) med henblik på:

  • Udregning og generering af gyldigt og officielt resultat af ESC på basis af de publikumsafgivne stemmer, herunder din stemme

  • Udarbejdelse af aggregerede statistikker vedr. ESC-afstemningen

  • Offentliggørelse af aggregerede og anonymiserede resultater/stemmer

Hvem modtager mine personoplysninger?

For at deltage i afstemningen benytter du en service, der tilbydes af dit teleselskab og/eller aggregator, som muligvis videresender dele af eller alle dine personlige data til Digame for at muliggøre beregning af et gyldigt publikumsresultat.

Internt i Digame vil dine oplysninger være tilgængelige for de afdelinger, som skal bruge oplysningerne til at opfylde selskabets aftalemæssige og retslige forpligtelser. Leverandører af tjenesteydelser og konsulenter, der arbejder for Digame, kan også modtage data til samme formål, hvis de indestår for, i særdeleshed, fortrolighed og integritet. Sådanne modtagere kan fx være it-leverandører og teleselskaber.

Dine oplysninger bliver ikke overført til modtagere uden for Digame. Uanset at EBU og Digame er fælles dataansvarlige i relation til telefonafstemningen, vil Digame ikke overføre dine personoplysninger til EBU, som kun modtager anonymiserede resultater af afstemningen til brug for ovenstående formål. Kun de aggregerede eller anonymiserede oplysninger vil blive offentliggjort.

Bliver mine oplysninger overført til lande eller organisationer uden for EU og EØS?

Der sker ikke nogen overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU og EØS.

Hvor længe bliver mine oplysninger gemt?

Digame behandler og gemmer dine oplysninger i så lang tid, som er nødvendigt for at Digame aftalemæssige og retslige forpligtelser kan opfyldes.

Når det ikke længere er nødvendigt at gemme oplysningerne til at opfylde dette formål, vil de løbende blive slettet, medmindre yderligere behandling af oplysningerne er nødvendig i en afgrænset periode til brug for følgende formål:

  • Opfyldelse af kommercielle og skattelovsrelaterede opbevaringsforpligtelser

  • Den tyske Commercial Code (HGB), skattelov (AO), hvidvaskningslov (GwG). Disse love angiver generelt længere opbevaringsperioder til arkiverings- og dokumentationsformål fra to til ti år.

Hvilke rettigheder har jeg?

Alle deltagere i telefonafstemningen har ret til indsigt (GDPR art. 15), ret til berigtigelse (art. 16), ret til sletning (art. 17), såfremt de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de er indsamlet og behandlet til.

I nogle tilfælde vil du have ret til at bede om begrænsning af behandlingen (art. 18), ret til indsigelse (art. 21) eller ret til dataportabilitet (art. 20).

Ethvert samtykke som du giver Digame til behandling af dine oplysninger kan tilbagekaldes til enhver tid. Vær dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af dit samtykke kun gælder for fremtiden. Behandling af personoplysninger, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykke, vil ikke blive påvirket af tilbagekaldelsen.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du pr. mail skrive til privacy@digame.de

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger udgør en overtrædelse af databeskyttelsesloven(e), har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (GDPR art. 77) ikke mindst i det EU-medlemsland, hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller det sted, hvor overtrædelsen er sket.

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål omkring persondatabeskyttelse?

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Digame databeskyttelsesrådgiver på privacy@digame.de

EBU's databeskyttelsesrådgiver på dpo@ebu.ch

Hvornår træder ovenstående i kraft/rettelser

Nærværende Beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med SMS-afstemning er gældende fra 11. februar 2021.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn til, enhver tid at ændre, tilrette, tilføje eller fjerne dele af ovenstående.