Beskyttelse af personoplysninger ifm. deltagelse i afstemning ved Eurovision Song Contest

Du kan i det følgende læse om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, når du deltager i afstemningen ved ESC (telefon og sms-afstemning).

(Foto: © Adam Vaughan, Ritzau Scanpix)

Som fælles dataansvarlige er:

European Broadcasting Union

L’Ancienne-Route 17A 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Schweiz (herefter EBU)

i samarbejde med

DR, Emil Holms Kanal 20,0999 København C, som deltagende broadcaster for Danmark ved ESC 2023

og de andre deltagende broadcastere ved ESC 2023

og

Digame GmbH, Schanzenstrasse 38, D-51063 Køln (herefter Digame)

forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og respektere dit privatliv i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder især EU’s Databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) og den tyske Federal Data Protection Act (BDSG). Dine persondata vil ikke blive benyttet til andre formål end de nedenfor beskrevne.

EBU, de deltagende broadcastere og Digame har indgået specifikke og separate aftaler om fælles dataansvar iht. GDPR artikel 26. Nøgleindholdet er tilgængeligt efter behov hos enten EBU eller Digame.

Hvilke kategorier af personoplysninger bliver behandlet?

Vi behandler kun personoplysninger, som modtages når du stemmer pr. telefon eller sms (direkte eller på ESC app’en) via en forbindelse, leveret af dit teleselskab eller betalingsformidler.

I den forbindelse vil følgende oplysninger blive indsamlet om dig (afhængigt af dit bopælsland):

 • Dit mobilnr. (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)

 • Dato og tid for din deltagelse i afstemningen

 • Nummer på den sang, du har stemt

 • Navnet på dit teleselskab

 • Typen af aftale, du har med dit teleselskab (forudbetalt, kontrakt m.v.)

 • Betalingsmetoden som er valgt

Hvad er formålet med databehandlingen og hvad er retsgrundlaget herfor?

Retsgrundlaget for behandlingen er dels legitim interesse i GDPR art. 6, stk. 1, litra f, med henblik på

 • Udregning og generering af gyldige og officielle resultater af ESC på basis af de publikumsafgivne stemmer, herunder din stemme for at kunne generere de officielle resultater, der fastlægger vinderrækkefølgen af de sange, der deltager i ESC og vinderen heraf

 • Udarbejdelse af aggregerede statistikker vedr. ESC afstemningen

 • Offentliggørelse af aggregerede og anonymiserede resultater/stemmer

Din deltagelse er frivillig og ved at deltage i afstemningen giver du samtykke til, at vi behandler dine personlige data til samme formål.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

For at deltage i afstemningen benytter du en service, der tilbydes af dit teleselskab og/eller aggregator, som muligvis videresender dele af eller alle dine personlige data til Digame for at muliggøre beregning af et gyldigt publikumsresultat.

Internt i Digame vil dine oplysninger være tilgængelige for de afdelinger, som skal bruge oplysningerne til at opfylde selskabets aftalemæssige og retslige forpligtelser. Leverandører af tjenesteydelser og konsulenter, der arbejder for Digame, kan også modtage data til samme formål, hvis de indestår for, i særdeleshed, fortrolighed og integritet. Sådanne modtagere kan fx være it-leverandører og teleselskaber.

Dine oplysninger bliver ikke overført til modtagere uden for Digame. UansetEBU er fælles dataansvarlig med de deltagende broadcastere og Digame i relation til telefonafstemningen, vil Digame ikke overføre dine personoplysninger til EBU og de deltagende broadcastere, som kun vil modtage anonymiserede resultater af afstemningen til brug for ovenstående formål. Kun de aggregerede eller anonymiserede oplysninger vil blive offentliggjort.

Bliver mine oplysninger overført til lande eller organisationer uden for EU og EØS?

Stemmer afgivet uden for Tyskland vil blive overført til Digame i Tyskland til behandling, men ingen yderligere overførsler vil finde sted.

Digame vil ikke overføre personoplysninger til lande uden for EU og EØS.

Hvor længe bliver mine oplysninger gemt?

Digame behandler og gemmer dine oplysninger i så lang tid, som er nødvendigt for at Digames aftalemæssige og retslige forpligtelser kan opfyldes.

Når det ikke længere er nødvendigt at gemme oplysningerne til at opfylde dette formål, vil de løbende blive slettet, medmindre yderligere behandling af oplysningerne er nødvendig i en afgrænset periode til brug for følgende formål:

 • Opfyldelse af kommercielle og skattelovsrelaterede opbevaringsforpligtelser

 • Den tyske Commercial Code (HGB), skattelov (AO), hvidvaskningslov (GwG). Disse love angiver generelt længere opbevaringsperioder til arkiverings- og dokumentationsformål fra to til 10 år.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har ret til indsigt i egne personoplysninger og til at få berigtiget oplysningerne hvis de er ukorrekte, eller slettet i tilfælde af at de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de er indsamlet og behandlet til.

I nogle tilfælde vil du have ret til at bede om begrænsning af behandlingen, ret til dataportabilitet eller ret til indsigelse. Ethvert samtykke som du giver Digame til behandling af dine oplysninger kan tilbagekaldes til enhver tid. Vær dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af dit samtykke kun gælder for fremtiden. Behandling af personoplysninger, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykke, vil ikke blive påvirket af tilbagekaldelsen.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du pr. mail skrive til privacy@digame.de

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger udgør en overtrædelse af databeskyttelsesloven(e), har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Det kan være i det EU-medlemsland, hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller det sted, hvor overtrædelsen er sket.

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål omkring persondatabeskyttelse?

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte:

Digames databeskyttelsesrådgiver på privacy@digame.de.

Hvornår træder ovenstående i kraft/rettelser

Denne privacy notice er gældende fra 20. marts 2023.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn til, enhver tid at ændre, tilrette, tilføje eller fjerne dele af ovenstående.