Regler for Melodi Grand Prix 2016

Nu kan der sendes sange ind til næste års danske Grand Prix. Fristen er 7. september 2015.

DMGP
(Foto: © Bjarne Bergius Hemansen)

1. Melodi Grand Prix 2016 er en national konkurrence, der kårer det musikalske bidrag, som skal repræsentere Danmark ved Eurovisionens Melodi Grand Prix 2016 - også kaldet Eurovision Song Contest 2016 (ESC 2016).

DR udvælger kompositioner i åben konkurrence blandt indsendte bidrag, samt blandt kompositioner udvalgt af et af DR nedsat bedømmelsesudvalg.

2. Enten komponist, tekstforfatter - eller fremførende kunstner skal være danske statsborgere eller have en tilsvarende stærk tilknytning til Danmark. (Bopæl i Danmark i en længere årrække, gift eller i parforhold med en dansker eller lignende). Danskere bosiddende på Færøerne, som er tilmeldt folkeregistret dér, kan ligeledes deltage i konkurrencen. I tvivlstilfælde træffer DR endelig beslutning om deltagelse. Denne beslutning kan ikke ankes.

3. De til konkurrencen udvalgte originalværker (musik/tekst/demoindspilning – herefter kaldet ”Værket”) skal have en varighed på maximalt 3 minutter og må som udgangspunkt ikke på nogen måde have været fremført eller fremføres, publiceres eller sælges uden DRs udtrykkelige samtykke. Ved fremførelse, publicering og salg forstås, at originalværket ikke må have været eller blive spillet på offentlige spillesteder, herunder radio, tv, koncerter og på netsider (fx YouTube m.fl.). Har Værket været offentliggjort tidligere fx på SoundCloud eller lign. skal DR med det samme gøres opmærksom på det, og DR træffer afgørelse om værket kan deltage i konkurrencen.

Overholdes ovennævnte ikke, kan DR når som helst vælge at diskvalificere det udvalgte originalværk, såfremt DR skønner, at værket overtræder EBU’s regelsæt for ESC 2016 eller har opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til de øvrige værker.

4. Komponister og tekstforfattere kan deltage med flere bidrag.

5. Kompositionen fremføres på valgfrit sprog ved Melodi Grand Prix 2016. Vindersangen fremføres på valgfrit sprog ved henholdsvis ESC semifinaler og finale 2016, hvis sangen går videre. Sprog vælges sammen med DR. Teksten må ikke indeholde kompromitterende politiske budskaber, bandeord eller anden uacceptabel sprogbrug. Ingen kommercielle budskaber af nogen art er tilladt.

6. Bidrag indsendes elektronisk via www.dr.dk/grandprix. Sidste frist for indsendelse er mandag d. 7. september 2015. Bidrag som ankommer senere vil ikke indgå i konkurrencen. Indsendte bidrag, der ikke overholder nærværende regler, vil blive diskvalificeret.

7. Bidrag, som ikke udvælges til Melodi Grand Prix 2016, vil blive destrueret af DR.

Ophavspersonerne til de udvalgte bidrag vil blive kontaktet af DR. Når bidragene, der skal deltage i Melodi Grand Prix 2016 er endeligt udvalgt, vil det på dr.dk/grandprix blive offentliggjort, at alle sangene til årets konkurrence er fundet.

8. DR gennemlytter samtlige bidrag, og bedømmelsesudvalget har indledningsvis ikke kendskab til værkets ophavspersoner. Bedømmelsesudvalget er udpeget af DR, og udvalgets sammensætning offentliggøres ikke. Resultatet kan ikke ankes.

9. Værkernes titler, komponisternes og tekstforfatternes navne mv. offentliggøres af DR i en pressemeddelelse eller på et pressemøde, når alle ophavspersoner er kontaktet og bindende aftaler er indgået.

Indtil dette sker, holdes udvælgelsen hemmelig. Senere offentliggøres både solister og rækkefølge på afvikling af sangene i Melodi Grand Prix 2016.

10. Ved Melodi Grand Prix 2016 skal værkerne fremføres som singback - altså uden live orkester, men med instrumentalmusik samt kor på track. Ved ESC 2016 skal værkerne fremføres som singback og her skal alle vokaler inkl. kor være 100% live (ingen sampling eller lignende af vokaler). Indspilning af singbacktrack foregår efter nærmere aftale med DR.

11. Maksimalt 6 personer må medvirke på scenen ved fremførelse af bidraget ved henholdsvis Melodi Grand Prix og ESC. Det er DR, der beslutter antal af personer på scenen ved fremførelse af bidraget.

12. Medvirkende skal være fyldt 16 år på udsendelsesdagen.

13. DR beslutter, hvem der skal fremføre sangene i samråd med værkernes ophavspersoner. Senest medio november 2015 skal solisterne være udvalgt. I tilfælde af uenighed gælder DR’s forslag til solist(er).

14. Komponisters, tekstforfatteres eller solisters eksisterende aftaler med pladeselskaber og managements er DR uvedkommende, og vil ikke blive tillagt betydning ved afviklingen af konkurrence og TV-show. Således skal såvel komponist(er), tekstforfatter(e), solister og øvrige medvirkende samt evt. pladeselskaber og managements acceptere EBU's betingelser og regler.

15. Komponister, tekstforfattere og solister, som deltager i Melodi Grand Prix 2016, forpligter sig til at medvirke ved en samlet CD-udgivelse og evt. DVD-udgivelse af alle deltagende værker. CD'en udgives af DR Salg i samarbejde med et anerkendt pladeselskab. Det danske bidrag ved Eurovision Song Contest 2016 er forpligtet til at medvirke på en ESC 2016 compilation CD og DVD, der udgives af et af EBU valgt pladeselskab.

16. Værkerne må udsendes på egen solo udgivelse efter fremførelse ved Melodi Grand Prix 2016. Værkerne må ikke udsendes på en compilation udgivelse hverken i Danmark eller andre lande før efter en senere af DR fastsat dato.

17. DR har den endelige afgørelse om produktion af TV-showet og værkernes fremførelse. Det gælder områder som instrumentering, rekvisitter til scenen, kameragang, lyssætning, koreografi, monitor, PA og TV-lyd, kostumer, styling mv. Markedsføring og pressearbejdet koordineres af DRs presseafdeling.

18. Personlig sponsorering af solister, kostumer eller lignende er ikke tilladt.

19. Udvalgte solister m.fl. ved den danske finale er ikke selvskrevne til at repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest 2016. Efter drøftelser med ophavspersonerne beslutter DR hvilke solister m.fl., der skal medvirke i Eurovision Song Contest 2016. Ved deltagelse i Eurovision Song Contest 2016 skal det danske bidrag acceptere EBUs til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

20. Betegnelserne "MELODI GRAND PRIX" eller ”EUROVISION SONG CONTEST" må ikke anvendes i markedsføringstiltag, på CD- og DVD-covers eller anden form for reproduktion uden forudgående skriftlig aftale med DR og/eller EBU.

21. De til konkurrencen udvalgte værker, som deltager i Melodi Grand Prix 2016, må ikke på nogen måde fremføres, officielt publiceres eller sælges før efter finalen, medmindre DR har givet udtrykkelig tilladelse hertil eller det sker i forbindelse med medier/programmer valgt af DR.

22. DR og EBU har ret til offentligt at fremføre, indspille og udsende det danske vinderværk, såvel i Eurovision Song Contest 2016, i optaktsprogrammer før og efter Eurovision Song Contest 2016 samt over internettet m.v. - alt i henhold til de til enhver tid gældende betingelser og regler besluttet af EBU.

23. Hvis konkurrencedeltagerne eller solisterne bryder nogle af ovenstående regler, forbeholder DR sig ret til at udelukke et bidrag eller solisten(erne) samt derved helt eller delvist at undlade at udbetale honorarer eller erstatning i nogen form. Tidligere udbetalte honorarer mv. kan kræves tilbagebetalt.

24. I tilfælde af brud på reglerne om publicering og konkurrencen, forårsaget af en konkurrencedeltager, solist eller anden medvirkende, er denne person alene ansvarlig og forpligtet til at holde DR skadesløs for ethvert rejst krav i den anledning. DR påtager sig intet ansvar, ligesom DR forbeholder sig retten til at udelukke personen fra videre deltagelse.

25. I dagene efter afholdelse af Melodi Grand Prix 2016 skal vinderen være til rådighed for diverse pressearbejde samt tage den fornødne tid til, som en del af forberedelsen til deltagelsen i ESC 2016, straks at træde ind i en række nødvendige samarbejdsaftaler efter nærmere aftale med DR.

Nærmere detaljer vil fremgå og træde i kraft ved indgåelse af henholdsvis komponist- og solistaftaler senere i en evt. aftaleproces omkring deltagelsen.

26. Ingen DR-medarbejdere eller medlemmer af deres husstand kan deltage i Melodi Grand Prix 2016, medmindre der er givet særskilt dispensation. I tvivlstilfælde kan undertegnede kontaktes.

27. Konkurrencedeltagerne garanterer ved accept på tilmeldingen, jvf. pkt. 6, at man følger ovenstående regler.

28. Disse regler er fastsat af DR, som forbeholder sig ret til at ændre reglerne og/eller træffe beslutninger om reglernes nærmere tilpasning og fortolkning.

DR Byen, juni 2015

Marie Breyen Eventchef