7.000 år gamle møddinger har lokket australiere til bunden af Horsens Fjord

Danske og australske forskere samarbejder om at finde spor, der afslører undersøiske stenalderfund.

(Foto: Flemming Nielsen © Dr Østjylland)

Det kan godt være, at ægypterne har pyramiderne, og at grækerne har klassiske søjler som ingen andre.

Men Danmark har køkkenmøddingerne - og dermed faktisk en enestående del af den historiske verdensarv og et skatkammer af viden om menneskers liv i stenalderen.

Det fik i sidste uge arkæologer fra Flinders University i Australien til at komme til Hjarnø ved Horsens for sammen med arkæologer fra Moesgaard Museum at udforske rester af stenalderens hverdagsliv på havbunden.

De kom for at øve sig i udgravningsteknikker under vandet, for danske arkæologer er specialister i at udgrave undersøiske spor efter stenalderens liv.

De danske og australske arkæologer har i et fælles forskningsprojekt forsøgt at finde nye metoder til at finde ud af, hvor stenalderens spor er gemt under havoverfladen.

Arkæologer fra Flinders University i Adelaide har sammen med marinarkæologer fra Moesgaard Museum afprøvet metoder og teknikker til at måle, hvordan en køkkenmødding under vandet ser ud.

Det sker blandt andet ved sonarmålinger og luftfotos af en kendt køkkenmødding ved Hjarnø nær Horsens.

- Det, vi ser i Danmark, er fantastisk og næsten enestående, forklarer Jonathan Benjamin, der er amerikaner og underviser i marinarkæologi på Flinders University.

- Det er ikke det eneste sted i verden, hvor der er forhistoriske fund under vandet, men omfanget, antallet og tætheden af fundsteder er unikt.

Arkæolog og ph.d. Peter Moe Astrup fra Moesgaard Museum er glad for det internationale samarbejde og de forskningsmuligheder, det giver.

- Noget af det, australierne virkeligt har bidraget med, er anvendelse af geofysiske metoder. De har avanceret seismisk udstyr, som vi har prøvet at anvende til at finde køkkenmøddinger under havbunden, siger han.

Og til det giver Hjarnø enestående muligheder.

- Lige her har vi muligheden for at sejle hen over en kendt køkkenmødding og se, hvordan signalerne ser ud, siger Peter Moe Astrup.

Håbet er, at den teknik kan bruges til at finde andre køkkenmøddinger.

- Vores data er ved at blive analyseret på computer. Det hele er meget nyt endnu, men det ser lovende ud, siger Peter Moe Astrup.

(Foto: Flemming Nielsen © Dr Østjylland)

De danske køkkenmøddinger er interessante for hele verden, for der er forhistoriske muslingedynger i mange lande. De er fundet i Syd- og Nordamerika, Asien, Afrika og Australien - men det er på land.

- Vi har ikke fundet undersøiske køkkenmøddinger nogen andre steder i verden, så er det spændende at se det her. Det, vi lærer her, kan bibringe viden til verdensarkæologien i en større sammenhæng, siger Jonathan Benjamin.

Han håber på, at det vil lykkes at finde spor af stenalderens køkkenmøddinger i havet ved Australien.

- At lave udgravninger under vandet er ret nyt i Australien, men det er foregået i Danmark i mere end 40 år, og danskerne har været pionerer på feltet. Så Danmark kan lære verdens arkæologer meget om, hvordan vi kan lave undersøiske udgravninger, siger Jonathan Benjamin.

Her kan du se det australske forskningsprojekts blog:

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk