Danmarks flag er ikke dansk design

Det hvide kors med den røde baggrund var også andres flag, da vi tog det til os.

Valdemar Sejr og hans korstog blev næsten udslettet, da de kæmpede mod de hedenske estere i 1219.

Men midt i al elendigheden faldt Dannebrog ned fra himlen, og det himmelske symbol gjorde, at de danske korsfarere alligevel sejrede mod esterne.

Sådan opdagede danskerne det motiv, der skulle blive vores nationalsymbol. Det fortæller sagnet i hvert fald.

I virkeligheden var det nok et ret almindeligt flagmotiv, da vi begyndte at bruge det i Danmark. Det tyske rigsflag var faktisk også et hvidt kors på en rød dug dengang.

Klippet er fra det seneste afsnit af ’Historien om Danmark: Tidlig middelalder’

Facebook
Twitter