Det faldt jo nok ikke ned fra himlen - men hvad er så egentlig historien bag Dannebrog?

Det flag, vi i dag kender som Dannebrog, var faktisk ikke et særligt dansk flag, da det i sin tid blev taget i brug af den danske konge.

(© maleri af C.A. Lorentzen)

Sagnet om flaget, der faldt ned fra himlen i Estland i 1219 og vendte et nederlag til sejr for Valdemar Sejr og danskerne, er blevet til en legendarisk nationalfortælling, og flaget er sidenhen blevet et de tydeligste symboler på Danmark og danskhed: Dannebrog.

Fortællingen om, hvordan Danmark fik sit flag, bliver fortalt i denne uges afsnit af ’Historien om Danmark’, der handler om den tidlige middelalder.

Og det er ikke så underligt, at flaget fra himlen har fået en så vigtig rolle i den danske historieskrivning, lyder det fra lektor i kirkehistorie, Carsten Selch Jensen.

Det var nemlig med til at give Danmark en guddommelig blåstempling tilbage i middelalderen, hvor korstogene var på sit højeste og kampen for kristendommens udbredelse sendte kristne konger og deres folk i krig.

(© maleri af C.A. Lorentzen)

- Flaget falder ned under et korstog i Østersøområdet, hvor fjenden er de hedenske estere. Fanen er et tegn fra Gud, så det signalerer, at de danske kristne har fået en særlig, guddommelig opgave. En kristen hær, der går i krig under korsets tegn.

Ifølge Carsten Selch Jensen er det dog ikke noget særlig dansk med den himmelfaldne fane.

- I middelalderen er der masser af historier om hellige faner og lysende kors, der kommer til syne på himlen, siger han og forklarer, at det var en måde at skrive kristendommens store fortællinger videre i de forskellige nationale historier.

- Korstegnet på himlen var blandt andet kendt fra historien om Konstantin den Store, der inden et afgørende slag så et kors på himlen og hørte ordene "Ved dette tegn skal du sejre". Så korset og korsbanneret symboliserede, at man havde Gud på sin side, fortæller Carsten Selch Jensen.

Dannebrog var ikke særlig dansk

Det flag, vi i dag kalder Dannebrog, var faktisk slet ikke noget særlig dansk tilbage i 1200-tallet. Det kan man høre historiske eksperter fortælle i denne uges afsnit af ’Historien om Danmark’.

- Den røde flagdug med det hvide kors dukker op mange steder i middelalderen. Både hos et fyrstehus i det sydlige Europa, hos Det tysk-romerske Rige og hos den kristne munkeorden Johanniterordenen, fortæller Kurt Villads Jensen, der er professor i middelalderhistorie, til dr.dk.

Danskerne var ikke ene om den røde dug med det hvide kors. På billedet ses den tysk-romerske kejser Frederik den 2. under et slag i 1237 med et flag der ligner Dannebrog. (© Ars Bellica)

Han fortæller, at korset er blandt de mest benyttede symboler på dette tidspunkt, ligesom farverne rød og hvid går igen flere steder og i forskellige kombinationer. Blandt andet i det engelske flag, der er en hvid dug med et rødt kors.

- Der var stor symbolværdi i farverne rød og hvid, fordi de symboliserede blod og renhed. På den måde var de knyttet til den bibelske fortælling om Jesus, siger Kurt Villads Jensen.

Korset som symbol på kongemagten

Dannebrog bliver taget i brug som kongefane af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet, altså næsten 150 år efter det ifølge sagnet falder ned fra himlen. Men korsbanneret kan faktisk kobles til den danske kongemagt længe inden slaget i Estland.

Kurt Villads Jensen fortæller, at Valdemar den Store, der var far til Valdemar Sejr, allerede i 1170’erne slog mønt med en korsfane som udsmykning. Altså 50 år inden Estland.

Dette kobberstik fra 1685 viser Valdemar Sejr med Dannebrog i den ene hånd. (© Det kongelige Bibliotek)

- Det understreger, at flaget ikke pludselig kom ind i den danske historie med Valdemar Sejrs sejr i Estland, På samme tid viser det, hvor vigtigt det var for kongemagten at vise sin forbindelse til det guddommelige som korset symboliserer, siger han.

Fanen fra Estland blev et vigtigt klenodie for den danske hær i flere hundrede år efter slaget i Estland, og hæren havde det med i kamp op igennem 14- og 1500-tallet, indtil det blev for slidt.

Den himmelfaldne fane endte sine dage i domkirken i Slesvig i midten af 1600-tallet, hvor Dannebrog var blevet et kendt symbol for landet Danmark.

Her finder man flag der ligner Dannebrog

  • Johanniterordenen (også kendt som Malteserordenen) Den kristne munkeorden, der stadig eksisterer den dag i dag, har deres eget flag, der nærmest er identisk med Dannebrog. Johanniterordenen havde en stærk tilstedeværelse i Danmark i den tidlige middelalder, efter Valdemar den Store i 1160'erne gav ordenen særstatus. Det betød, at alle husstande i landet skulle betale en skat til ordenen, som skulle støtte deres korstog i Jerusalem.

  • Det tysk-romerske Rige I 13- og 1400-tallet brugte Det tysk-romerske rige en rød fane med hvidt kors som banner, når det gik i krig. Det var dermed symbol på det kristne imperium.

  • Huset Savoyen Huset Savoyen var et fyrstehus som havde sit magtområde i Savoyen, der var en region mellem Italien, Frankrig og Schweiz. Fyrstehuset blev grundlagt i 1003, og deres våbenbanner var en rød flagdug med et hvidt kors.