Kom med til indvielsen af Danmarks første moske i 1967

Pressen fulgte nysgerrigt med, da Nusrat Djahan-moskéen i Hvidovre stod færdig for 50 år siden.

Islam, muslimer og moskéer er ikke længere noget særsyn i de danske medier. Men den 21. juli 1967, hvor landets første moské blev indviet, forholdt det sig lidt anderledes.

Vi er dykket ned i arkiverne hos Hvidovres lokalavis og DR for at give et indblik i denne lille del af danmarkshistorien, som den blev set gennem pressens øjne dengang.

Under rubrikken 'Danmarks første moske' kunne Hvidovres borgere den 14. juli læse i lokalavisen, at Nusrat Djahan-moskéen på Eriksmindeallé 2 ville blive indviet fredag den 21. juli "under udfoldelse af megen højtidelighed."

Hvidovre Avis, 14. juli 1967. (Foto: Karsten Garde Madsen)

Her skulle kalif Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad lede en festgudstjeneste, skrev avisen og bemærkede til dagens program, at "enhver er velkommen til at overvære åbningshøjtideligheden."

Byggeriet af Nusrat Djahan-moskén i Hvidovre havde på dette tidspunkt stået på siden maj 1966, hvor grundstenen blev lagt.

Stort potentiale i Danmark

Også på Danmarks Radio havde nysgerrigheden omkring moskéen - og islam - indfundet sig.

Dagen inden indvielsen interviewede DR den konverterede lærer Abdus Salam Madsen foran en endnu ikke helt færdigbygget moské.

Her fortalte Madsen, at han så store muligheder for islam i Danmark såvel som i resten af verden.

- Er islam ikke knyttet til en anden kultur, tradition og mentalitet end den danske? spurgte journalisten dengang.

Det mente Madsen ikke:

- Hvis man skal tage Koranens ord for pålydende, så står der i en meget tidlig åbenbaring til Muhammed, at han er barmhjertig for alverden, lød svaret blandt andet.

Snabelsko og sorthårede børn i guldlamé

Da dagen oprandt, fik Nusrat Djahan-moskéen en "højtidelig og farverig indvielse" i skønt sommervejr og med gæster fra elleve europæiske lande.

Indvielsen var ikke bare noget særligt i Danmark, men for hele Norden, hvor moskén var den første af sin slags og dermed gjorde Hvidovre til "Nordens Mekka," som det hed sig i en reportage fra indvielsen bragt i Hvidovre Avis den 28. juli 1967.

Heri kunne man berette om et "farverigt skue, efterhånden som gæsterne ankom iført deres fremmedartede påklædning" og "sorthårede pakistanerbørn iført guldlamé-dragter" samt kvinder "tæt indhyllede i slør og gevandter!"

Inden man trådte ind i moskéen, måtte man efterlade sine sko udenfor, hvor reporteren kunne konstatere "adskillige snabelformede!"

Mere end 200 mennesker var ifølge reporteren samlet indenfor i det kuppelformede rum, og her havde man "den største medlidenhed med de sortklædte muhamedanere, der var iført pelshuer, hvorunder sveden piblede frem."

Kvinderne kunne dog - som det blev bemærket - køle sig lidt ned ved af vifte med deres slør.

Avisen skrev dengang, at der var omkring "100 muhamedanere her i landet," men med den nye moské håbede kaliffen, at tallet ville vokse.

I sin indvielsestale gjorde han det dog klart, at "enhver uden hensyn til bekendelse eller tro er velkommen her," og takkede for den "hjertelige modtagelse" i det smukke Danmark "med den venlige befolkning."

Bønner om godt vejr blev hørt

I samme avis kunne man læse, at kaliffen et par dage efter indvielsen også aflagde visit hos byens rådhus, hvor daværende borgmester Svend Aagesen bød ham velkommen og udtrykte glæde ved opførelsen af moskéen i Hvidovre.

- De religiøse modsætninger kan undertiden få følelserne i kog, men her i landet er vi heldigvis mere tolerante, udtalte Aagesen og hilste islam og den nye moské velkommen i Hvidovre.

Under besøget, der ifølge avisen varede en times tid, understregede kaliffen, at islam er en religion baseret på fred.

- Vi har de samme venskabelige følelser for Deres land, som for vort eget. Jeg vil håbe, De vil finde os muslimer lige så gode borgere som byens egne.

Derefter overrakte kaliffen et stort billede med tekst fra Koranen i gave - "en særpræget gave, der nok skal vække opmærksomhed på rådhuset!" som reporteren efterfølgende bemærker det.

Afslutningsvis fortalte kaliffen, at der var bedt til islam om godt vejr under besøget i Danmark, og at disse bønner var blevet hørt.

- Fortsæt med bønnerne, for jeg holder ferie nu! lød det dengang fra borgmester Svend Aagesen.

Kilder: Hvidovre Avis, DR's arkiv