Se de første genstande: Rig vikings grav vrimler med værdifuldt gravudstyr – og en sjældenhed

Udgravningen af en stormands grav har fået pulsen op hos arkæologerne, for den indeholder et sjældent fund og store mængder metal- og sølvgenstande.

(Foto: © Skanderborg Museum)

Da vikingerne begravede en af deres mægtigste mænd ved Fregerslev uden for Skanderborg for mere end 1000 år siden, var det med ufattelig meget rigt udstyr til hans rejse til Valhal.

Den højt ansete mand, som levede på Gorm den Gamles tid, er begravet i et meget stort såkaldt kammergravskompleks, som arkæologer og konservatorer har udgravet i godt en uge.

De er nu nået ned til bunden af graven, hvor vikingens gravudstyr ligger. Specielt én ting vækker begejstring: Et bundt af smalle, hjerteformede jernpilespidser, som er meget sjældent at finde i en grav af denne type - en ryttergrav.

- Det er et rent bonusfund, som vi slet ikke forventede. Pilebundtet viser, at manden er helt oppe i toppen af hierarkiet, for denne slags våben er et statussymbol. De har nemlig været brugt til lystjagt på hjorte og vildsvin, ikke til kamp. Det var kun ganske få udvalgte, der gik på lystjagt.

Det fortæller arkæolog og arkæologisk leder Ejvind Hertz fra Museum Skanderborg.

Pilebundtet, som nu tages op fra graven med jordklumpen omkring for at blive røntgenfotograferet og siden udgravet. (Foto: © Museum Skanderborg)

Pilene har ligget i en beholder, et pilekogger, som der muligvis er rester af. Der er ganske få eksempler på tidligere fund af denne type, blandt andet i Ladbyskibet på Fyn.

En tilhørende bue har også været med i graven, men da organisk materiale formentlig er gået til, regner Ejvind Hertz ikke med at finde den – lige som pilenes træskafter er væk.

Kongens højre hånd

Manden i graven er uden tvivl en af vikingesamfundets mest magtfulde og kongens højre hånd, fortæller Ejvind Hertz.

- Det er en person, som har været lige under kongen. Han har administreret et større landområde og militærvæsenet her. For eksempel med indskrivning af personer til militæret.

Manden kan have haft titlen jarl og var måske kong Gorm den Gamles tætte fortrolige - eller hans konkurrent.

Ikke plyndret som frygtet

Allerede i 2012 fandt Museum Skanderborg ved forundersøgelser flere forgyldte beslag, kaldet remsamlere, fra hovedtøjet til en hest i kammergraven.

Øverst og til højre remsamlere fundet ved forundersøgelser i 2012. De er magen til den, der netop er fundet. (Foto: © Museum Skanderborg)

Siden har man ventet i spænding:

- Den frygt vi havde for, at graven kunne være plyndret allerede i vikingetiden, er blæst helt væk. Alt ligger stadig i graven. Vi bruger cocktailpinde til at markere genstandene, og overfladen er simpelthen tæppebombet med dem – der er virkelig mange genstande af både sølv og metal, fortæller Ejvind Hertz.

I videoen herover fortæller Ejvind Hertz og en konservator om udgravningen.

Graven vrimler med genstande

Ud over pilespidserne, har arkæologerne taget endnu et korsformet beslag opfra en hests hovedtøj. Det ottende, der er fundet i graven.

Røntgenfoto af en korsformet remsamler til et hovedtøj. Fundet i gravens fodende og lavet af forgyldt bronze. Det er endnu ikke udgravet af den jordklump, det ligger i. (Foto: © Museum Skanderborg)

Der er også bladguld flere steder, som muligvis har siddet på en genstand. For eksempel et træskrin, som er gået til. Dertil kommer små sølvfragmenter, som arkæologerne finder overalt i graven.

Graven kan derudover rumme en eller flere ofrede heste, rytterens sporer, stigbøjler, et sværd, spillebræt, økse og skjold.

- Der er muligvis også en træbygget spand med metalbeslag på, som kan være fint udsmykket. Vikingen har i den haft noget med til rejsen til Valhal. Formentlig mad eller drikkevarer, fortæller Ejvind Hertz.

I dårlig stand

Men tiden har været hård ved de mange metal- og sølvgenstande, som er i meget dårlig stand:

- Vi havde håbet at kunne vise nogle af genstandene frem nu i selve udgravningen, men alt skal direkte til konservatorerne. De er i så dårlig stand, fordi de kun ligger 40-50 centimeter under den dyrkede overflade.

Genstandene bliver derfor taget op i et præparat, som er en jordklump, hvor genstanden ligger inden i. Se her, hvordan konservatorerne tager klumpen op fra graven:

I det hele taget er det rent held, at graven er intakt, for jorden over vikingen har været dyrket af en landmand indtil for få år siden.

- Heldigvis kørte landmanden med en lille, gammel traktor og løftede ploven lidt op, når han kørte over graven. Havde det været en stor, tung moderne traktor, havde graven ikke være så godt bevaret, siger Hertz.

I dag starter arkæologer og konservatorerudgravningen af en dybere del af graven, hvor der ligger andre genstande. Måske endda stormandens kone eller ofrede heste.