I oversigten på denne side ser du frekvenser for de frit tilgængelige tv-kanaler, der kan modtages via antenne, samt tv-senderens polarisering.

For opsætning af antenner gælder det, at hvis signalet fra tv-senderen er vandret polariseret, skal antennens små tværpinde sidde vandret. Er der tale om et lodret polariseret signal, skal tværpindene sidde lodret. På antenner uden tværpinde (fx mange stueantenner) er polariseringen ofte skrevet på selve antennen.

Se også vores dækningskort for at finde ud af, hvilken sender der er tættest på dig.

Netop nu sker der løbende frekvensændringer til sendenettet. Her finder du planen for hvor og hvornår disse ændringer sker.