Lyden af Danmarkshistorien

Hvordan lød Christian den 4.s hof, og kan man høre angsten for atombomben i musikken? Her er otte værker, der spejler sig i historien – og omvendt.

Lyden af Danmarkshistorien

Hvordan lød Christian den 4.s hof, og kan man høre angsten for atombomben i musikken? Her er otte værker, der spejler sig i historien – og omvendt.

  • Læsetid: 15 minutter
Scroll for at læse

Musik skal der til - og mens århundreder af historiske begivenheder skabte Danmark og danskerne,
blev der spillet og sunget.


Vi tænker måske sjældent på lyd, når vi taler om historie. For selvom nogle noder står tilbage, er meget af musikken gået tabt. Ikke mindst den, som almindelige mennesker hørte.

- Vi har lydcollager, musik og optagelser af stemmer fra 1920’erne, men går vi bare lidt længere tilbage, bliver der helt tavst, fortæller lektor i historie ved Aarhus Universitet Charlotte Appel.

Selvom vi ikke kan ramme det helt præcist, så er der kilder, der kan give os en idé om, hvordan det lød dengang.

Lyt til otte værker, hvor historikere og musikeksperter forklarer, hvordan musikken spejler sig i historien - og omvendt.

- Desværre ved vi meget lidt om, hvordan musikken lød i de ældste perioder, for det er ikke skrevet ned, men vi kan gætte, fortæller Bo Holten, der er komponist og dirigent.

Han fortsætter:

- Vi kan bare aldrig vide, hvornår vi når frem til noget meningsfuldt, og vi kan heller ikke lave vores egne ører som publikum om.

Selvfølgelig har tiden været rig, selvom det ikke var skrevet ned.
Bo Holten, dirigent og komponist

Selvfølgelig har tiden været rig på musik, selvom det ikke blev skrevet ned.

- I landsbyerne har der måske været nogle munke, der sang gregoriansk sang, der har måske været nogle byblæsere, som spillede timeslag fra tårnet, og fanfarer ved vigtige begivenheder, og så har der været en ret udbredt folkelig musik, siger Bo Holten.

I nogle af landets kirker finder man da også kalkmalerier med billeder af dyr med instrumenter som sækkepiber og lut, som man formoder er blevet spillet på dengang, fortæller Charlotte Appel.

1500-TALLET: Salmer som propaganda

Lyt til 'Aus tiefer not' af Johann Walter og Martin Luther, 1524. Indspilning fra P2 Koncerten med Musica Ficta og dirigent Bo Holten, 2017.

Luther brugte salmerne som en form for musikalsk propaganda for reformationen.
Bo Holten, dirigent og komponist

I 1517 sætter Martin Luther reformationsbevægelser i gang, og herhjemme gennemfører Christian d. 3. en luthersk reformation i 1536. Den blev ret hurtigt bredt ud især i de danske byer med bispesæde, for biskopperne fungerede som kongelige embedsmænd, fortæller lektor i historie Charlotte Appel.

- Luther og de danske reformatorer gik meget op i, at salmerne skulle være på modersmålet. De oversatte Luther-salmer og skrev selv salmer på dansk. Det var en afgørende måde at få de reformatoriske budskaber igennem på, fordi i den her fase var der mange, der ikke kunne læse, siger lektoren.

Den danske oversættelse 'Af dybsens nød' bliver stadig sunget i folkekirker rundt om i landet. Ifølge dirigent og komponist Bo Holten peger den seneste forskning på, at Luther ikke kun skrev teksten, men også komponerede melodien til salmen.

- Martin Luther og hans højre hånd, organist Johann Walter, var ofte ude ved salmesangsbegivenheder for at lære folk salmerne. Her gjorde de ofte det, at de professionelle sangere og menigheden skiftevis sang et vers, fortæller han.

Og salmerne havde en særlig betydning:

- Luther mente, at musikken var den direkte vej til gud og brugte salmerne som en form for musikalsk propaganda for reformationen, siger dirigenten, siger Bo Holten.

1600-TALLET: Christian den 4.s selviscenesættelse

Klik og hør 'Madonn', amor ed io fra '1. Madrigalbog''
af Mogens Pedersøn, 1609. Indspilning af Musica Ficta og dirigent Bo Holten, 2002.
Maleri af musikere fra Det Kongelige Kapel af Reinhold Timm fra 1622.

Der er regnskaber, der viser, at Christian den 4. betalte løn til sine musikere.
Charlotte Appel, lektor i historie

Når vi når til 1600-tallet, ved vi meget mere om den musik, der blev spillet. I hvert fald ved Christian den 4.s hof, for her skrev man ting ned. Der er både tydelige angivelser af noderne og regnskaber, der viser, at Christian den 4. betalte løn til sine musikere, fortæller lektor i historie Charlotte Appel:

- Christian den 4. var en konge, der iscenesatte sig selv overfor omverdenen på mange måder. Man skal huske på, at de ikke var isolerede i Danmark men skulle profilere sig og imponere udenlandske gæster, siger lektoren.

Og kongens ønske om at iscenesætte sig selv kom også til udtryk i musikken.

- Christian den 4. var italofil, det kunne ikke blive italiensk nok, hverken indenfor mad, mode og musik. Derfor sendte han sin gulddreng Mogens Pedersøn til Italien for at lære at skrive madrigaler. Han blev måske den mest veluddannede musiker i dansk musikhistorie overhovedet, men da Mogens Pedersøn kom tilbage til København, var der ingen, der kunne synge, hvad han havde skrevet, fortæller dirigent og komponist Bo Holten.

1700-TALLET: Bøndernes stavnsbånd ophæves

Lyt til 'Peters Bryllup' af Johann Abraham Peter Schulz fra omkring 1794. Indspilning med L’arte del Mondo dirigeret af Werner Erhardt, 2014.

I oplysningstiden spirer idealerne om frihed og lighed, og stadig flere begynder at dyrke dem:

- Der er både en principiel stillingtagen til, om det er rigtigt at have stavnsbundne bønder, og så er der en økonomisk vinkel om, hvad der bedst kan betale sig. Og i slutningen af 1700-tallet går de to ting sammen, hvilket betyder, at man ophæver stavnsbåndet og laver en række landboreformer, fortæller historiker Morten Fink-Jensen.

Melodien skulle være enkel, syngbar og uden store spring og omfang, så alle kunne gengive den.
Valdemar Lønsted, forfatter

I perioden bliver det første syngespil på dansk opført, og 'Peters Bryllup' følger efter. Det foregår ikke i det antikke Rom, men i en sjællandsk landsby mellem bønder - og baggrunden er netop landboreformerne, der netop er gennemført.

- Schulz satte sig for at udbrede kendskabet til gode tekster. I den musikalske udformning af sangene skulle melodien være hovedsagen. Den skulle være enkel, syngbar og uden store spring og omfang, så alle kunne gengive den, siger forfatter Valdemar Lønsted.

1800-TALLET: Danmark bliver mindre - borgere vokser

Hør 'Elverskud op 30 - Velkommen Herr Oluf, lad fare din fig' af Niels Wilhelm Gade, 1854. Indspilning med Susanne Elmark, Guido Paëvatalu og Tivolis Symfoniorkester med dirigent Michael Schønwandt, 1996.

- Danmark blev mindre og mindre. Vi tabte Norge i 1814 og hertugdømmerne i 1864. Og så foregår der en politisk proces, der indebærer en stadig større grad af repræsentation af borgerne i magten. Det kan man godt kalde en demokratiseringsproces med lidt god vilje, som kulminerer med parlamentarismen, siger historiker Jess Fabricius Møller.

Der er en uudtalt men allestedsnærværende erotik i Elverskud.
Michael Schønwandt, dirigent

Borgerne bliver også i højere grad repræsenteret i kunsten – de bliver til publikum. Men publikum er en farlig størrelse, for man kan ikke kontrollere dem. Ligesom man heller ikke kan kontrollere, hvordan de fortolker musikken, fortæller dirigent Michael Schønwandt.

Han er fascineret af, hvordan Niels W. Gade kunne få tabubelagte emner frem i eksempelvis værket 'Elverskud':

- Nemlig splittelsen mellem driften og pligten og beskrivelsen af kropsligheden, som man i den grad mærker igennem dette stykke, siger Schønwandt.

Elverskud rummer ifølge dirigenten især et underliggende budskab:

- Der er en uudtalt, men allestedsnærværende erotik i Elverskud. Vi siger alle sammen, at det er et fint dansk stykke musik, men det er jo i virkeligheden et edderspændt erotisk drama.

1900-1943: Sammenbrud i Europas selvforståelse

Lyt til 'Symfoni nr 6 Sinfonia semplice' (Symf. nr. 6 2. sats) af Carl Nielsen. Uropført 11. december 1925. Indspilning med DR Radiosymfoniorkestret og dirigent Michael Schønwandt, 2000.

- Industrialisering, urbanisering, demokratisering, to verdenskrige samt en russisk revolution sætter sit præg på Danmark. Særligt 1. verdenskrig bliver et kæmpe sammenbrud for Europas selvforståelse, siger Pia Fris Laneth, der er forfatter, foredragsholder og journalist.

Og sammenbruddet var i ligeså høj grad afspejlet i kunsten, mener Thomas Michelsen, der er musikredaktør og -anmelder på Politiken:

- Splittelsen og moderniteten kommer ind i musikken. Du kan næsten ikke slå ned noget andet sted i musikhistorien og finde ligeså store forandringer, som der sker i de ti år her. Musikhistorien er lige så fuld af omvæltning og revolution som Danmarkshistorien er.

Musikhistorien er lige så fuld af omvæltning og revolution som Danmarkshistorien er.
Thomas Michelsen, musikredaktør og -anmelder

Komponisten Carl Nielsen dominerer perioden, og ifølge musikredaktøren bliver han Danmarks store komponist, fordi hans måde at komponere på ikke hænger fast i romantikken.

- Carl Nielsen tager sin musik op til revision i sin sidste symfoni - 6. symfoni - 2. sats. Symfonien er en diskussion, komponisten tager med sig selv i en situation, hvor musikken i Europa er ved at løbe fra ham, fortæller Thomas Michelsen.

Carl Nielsen fortæller selv i et interview i Politiken på dagen for uropførelsen om 2. satsen:

- Tiderne skifter jo. Hvor fører den nye musik os hen? Hvad bliver tilbage? Vi véd det ikke! Dette vil de finde i min lille humoreske, som er anden sats i symfonien...

1950'erne: Lyden af en by

Hør et uddrag af 'Symphonie Magnetophonique' - Else Marie Pades 24 timer lange lydkomposition fra en dag i København, 1958. Indspilning fra 1962.

- Else Marie Pade var pionér og havde antennerne ude efter lyden. Hun tog til Frankrig og lærte at komponere lydkompositioner, hvor man miksede grammofonplader sammen, for man havde ikke båndoptagere til rådighed, siger Thomas Michelsen, musikredaktør og -anmelder på Politiken.

Else Marie Pade var den første komponist herhjemme, der arbejdede med elektronisk musik. Og så var hun en del af den eneste rene kvindegruppe under modstandsbevægelsen.

Det var stilheden, der gjorde hende panisk. Hun var vant til altid at høre musik og lyde.
Pia Fris Laneth, forfatter

Forfatter Pia Fris Laneth mødte Else Marie Pade i forbindelse med en bog, og Else Marie Pade fortalte hende om sin tid i en celle, da hun som 17-årig blev taget af Gestapo.

- Det var ikke tæv og truslen om tortur, der var det værste for hende. Det var stilheden, der gjorde hende panisk. Hun var vant til altid at høre musik og lyde og omsætte dem. Men pludselig kom der en stjerne, der lyste ind ad vinduet, og den gav hende en melodi.

Noderne til temaet ridsede hun ind i væggen med sit hofteholderspænde næste morgen, fortæller Pia Fris Laneth.

- Det fortæller noget om hendes helt særlige psyke, at hun brugte alle sine omgivelser som inspiration.

1960'erne: Meningsløsheden

Klik og hør 'Je ne me tairai jamais' af Pelle Gudmundsen-Holmgreen, 1966.
Indspilning med Vokalgruppen Ars Nova, Athelas Sinfonietta Copenhagen og dirigent Flemming Windekilde, 1996

- Perioden står i den kolde krig, den økonomisk vækst og patriarkatets forvitrings tegn. Der er angst for atombomben og ragnarok. Og det kommer til udtryk politisk, militært og kulturelt, hvor vi retter vi os mere mod USA's Coca Cola, rockmusik og hippier, siger Pia Fris Laneth, der er forfatter, foredragsholder og journalist.

Det hele var aldeles ligegyldigt, og musikken stritter simpelthen i alle mulige retninger.
Erik Christensen, forfatter og musikforsker

- Nu skal det ikke handle om de følende komponister, det skal være objektiv musik. Musikken er en skulptur, som komponisterne kan konstruere, for den gamle tradition er væk, siger forfatter og musikforsker Erik Christensen og fortsætter:

- For Pelle Gudmundsen Holmgren kunne musikken ikke give betydning eller mening overhovedet. Det hele var aldeles ligegyldigt, og musikken stritter simpelthen i alle mulige retninger. Den erkender, at denne tilværelse er meningsløs.

1970'erne: Opbrud i familien

Klik og se'Smuk og dejlig' af Shit & Chanel, 1976.

Kvinder begyndte at danne rene kvindebands og griber singleguitaren.
Pia Fris Laneth, forfatter

Samfundet er i rivende udvikling, og der er opbrud i alle traditioner, inklusiv inde i familien. Sådan fortæller Pia Fris Laneth, der er forfatter, foredragsholder og journalist:

- Fra 1960-1990 steg arbejdsstyrken med 900.000, og 800.000 af dem var kvinder. Det ændrede på magtbalancen mellem mænd og kvinder. Den ændrede kvinderolle afspejlede sig i både pop og rockmusikken. Kvinder begyndte at danne rene kvindebands og griber singleguitaren.

KILDER

Credit


Tekst: Laura Aller Jónasdóttir


Grafik: Simone Cecilie Møller


Redaktører: Frederik Bjerre Andersen og Frederik StormHvis du vil høre flere eksempler på musik, der spejler historien, så lyt til P2-programmet 'Lyden af Danmarkshistorien' med Jakob Wivel.Topbillede: Collage af Christian den 4.s musikere i Det Kongelige Kapel, Reinhold Timm, 1622. To svirrende bønder 1785. Nils Schiørrings 'Musikkens historie i Danmark' Politikens forlag, 1977.


Billeder: Wikimedia Commons,
'Musikkens historie i Danmark' - Nils Schiørring 1977, 'Efter 1864: Krigens følger på kort og langt sigt' - Inge Adriansen og Steen Bo Frandsen 2015.


Kilder: Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, dendanskesalmebogonline.dk, Den Store Danske, Det Kongelige Teater, Carl Nielsen Værker, 2001 Det Kgl. Bibliotek, KVINFO's Dansk Kvindebiografisk Leksikon


Videoklip: DR's arkiv