Den moderne far vil på banen - på lige fod med mor

Det er mor, der sidder i førersædet, når det drejer sin om information om den lille ny, mener to eksperter på børneområdet.

Far tituleres som regel som værende - partner eller ledsager - i dialogen med sundhedsvæsnet, når en lille ny verdensborger kommer til. (© COLOURBOX)

Fra det øjeblik at graviditetstesten afslører de famøse to positive streger, og frem til familien står med en lille ny og dens videre færden frem – ja, så er det mor, der har den gule trøje på.

Således skriver sundhedsplejerske Else Guldager og psykolog John Andersen i en kronik i dagbladet Politiken.

Det er, skriver de to, som om far overalt i dialogen med sundhedsvæsnet i forbindelse med fødslen af en lille ny medborger, omtales som ledsager eller partner.

Al kontakt til familien foregår via mor. Og det synes både Else Guldager og John Andersen er en trist udvikling.

- Al information til barnet går via mor, der er ikke nogen information – fra jordemoder til sundhedsplejerske – der er målrettet, at der faktisk er to forældre, siger hun videre.

- Far får baghjul og må lade sig nøje med at få informationen af mor, og det er trist, for i dag oplever vi jo en helt ny type af fædre. De unge fædre i dag vil gerne være gode stærke rollemodeller, også på det her område, forklarer Else Guldager.

For både mor og far

Hun har sammen med John Andersen – og en lang række andre aktører – skabt forældrekurser, der netop er målrettet både mor og far.

- Far begyndte for alvor at komme på banen i forbindelse med forældreskab for 30-35 år siden, men det er først nu, at vi for alvor oplever unge mænd, der gerne vil på banen på lige fod med mor.

Ifølge de to eksperter viser mange undersøgelser, at denne skævridning mellem kønnene under graviditeten og i den første tid som familie, får utilsigtede følger: Breve fra det offentlige stiles til mor, besøg af sundhedsplejersken er om dagen, hvor far er på arbejde osv.

Så far får mange vigtige informationer - via mor.

- Det er vores opfattelse, når vi holder forældrekurser, at fædrene bliver glade, når de endelig oplever, at her er der kurser, der er målrettet begge forældre – og at her er far også en ligestillet medspiller, forklarer Else Guldager og føjer til, at fra evalueringerne af kurset fortæller mange nybagte fædre, at forældrekurset har betydet, at de som fædre får et tættere forhold til barnet og får mulighed for at udvikle faderskabet både sammen med moren og de andre deltagende fædre.