Derfor får vi børn i en sen alder

Kvinder er i dag seks år ældre end for 50 år siden, når de første gang føder.

Mange kvinder prioriterer karriere over at få børn tidligt i livet. (© Getty Images)

Danske kvinder er i dag i snit 29,1 år, når de føder deres første barn. Og dermed er førstegangsmødrene seks år ældre end i 1968 ifølge Danmarks Statistik.

Også mændene bliver ældre og ældre, før de bliver far for første gang, og i dag er de 31,4 år i snit.

Men jo senere vi går i gang med at få børn, jo sværere er det for kvinden at blive gravid. Og jo senere vi går i gang, jo færre børn får vi som regel.

Lang uddannelse giver ældre mødre

Men hvorfor er det, at vi bliver ældre og ældre, før vi får børn?

Ifølge flertallet af danskerne så er hovedårsagerne, at kvinder i højere grad vil gøre karriere, og at vi ønsker en bedre økonomi, før man får børn.

Det viser en Epinion-undersøgelse lavet for DR/Strong Productions, og det er ikke helt skævt, mener Lone Schmidt, der forsker i fertilitet og familiedannelse.

- Vi kan se i mange studier, at der er stærk sammenhæng mellem antallet af børn og niveauet af kvinders uddannelse i vestlige lande. Højtuddannede kvinder får færre børn end lavtuddannede kvinder, mens mænd får samme antal børn uanset deres uddannelsesniveau, siger lektor Lone Schmidt fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Familieliv giver mindre anerkendelse

Når uddannelse og karriere fylder stadig mere i folks bevidsthed frem for familieliv, så hænger det ifølge sociolog Birthe Linddal sammen med, at det fylder meget for det moderne menneske at blive anerkendt socialt.

- Der er sket et skred, hvor kvinder ikke længere får samme anerkendelse for at tage ansvar for familien. I dag får kvinder primært anerkendelse for at tage aktivt del på arbejdsmarkedet og gerne have et fedt job, siger Birthe Linddal.

Hun mener, at det skyldes, at mange prioriterer alt muligt andet end familie og børn. Blandt andet kræver flere personer mere tid til sig selv end tidligere.

- Alt for mange underkender i stigende grad vigtigheden af børn og familie og vælger at bruge mere tid på fritid som at rejse og løbe maraton eller arbejde lidt ekstra, så de kan få råd til to biler og et større hus, siger Birthe Linddal.

Nordiske lande får flest børn

Selv om antallet af fødsler i Danmark ligger lavt, så mener Lone Schmidt, at der er grund til at huske på, at det trods alt står meget værre til i andre vestlige lande.

- De nordiske lande har faktisk det højeste antal fødsler i Europa, og i mange andre lande er de misundelige på, hvordan vi både kan få så mange børn og have så mange arbejdende mødre og fædre, siger Lone Schmidt.

I Danmark får vi i snit 1,7 børn, mens nogle sydeuropæiske lande ligger helt nede på 1,2 børn.

Fakta om Epinion-undersøgelsen

 • Spørgsmål: Hvilke årsager tror du, der kan være til, at danskerne i gennemsnit er blevet ældre, når de får deres første barn?

 • 59 % - Kvinder ønsker, i højere grad end tidligere, økonomisk uafhængighed og at gøre karriere

 • 56 % - Man ønsker at være bedre økonomisk stillet, når man får børn

 • 49 % - Man vil gerne have tid til sig selv længere end tidligere

 • 32 % - Man har svært ved at finde den rigtige partner

 • 29 % Arbejdsmarkedet er generelt ikke er indrettet til, at man får børn tidligere

 • 26 % - Man er ældre, før man ønsker at forpligtige sig til en partner

 • 19 % - Man føler sig ikke klar til påtage sig ansvaret tidligere

 • 16 % - Man vil gerne være mere moden, når man får børn

 • 15 % - Man vil gerne vente, til man har tid nok til barnet

 • 4 % - Man venter, til andre i sin omgangskreds begynder at få børn

 • Kilde: Epinion for DR/Strong Productions. 883 personer har deltaget, og der har været mulighed for flere svar per person.

Facebook
Twitter