Det er blevet sværere at være ung

De unge er både mere nedtrykte, deprimerede og angste nu end for tyve år siden, viser ungdomsprofilen.

(© dr)

I løbet af de seneste 15-20 år er der blevet væsentligt flere unge i gymnasiet, der trives dårligt mentalt, og som er nedtrykte, kede af det, deprimerede eller nervøse.

Det viser en analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, kaldet ungdomsprofilen.

Analysen viser, at hvor der i 1997 var cirka 12 procent af alle gymnasieelever, der inden for de seneste 14 dage havde følt sig ængstelig, nervøs, urolig eller plaget af angst, var den andel i 2013 steget til 23 procent.

Samtidig svarede næsten 23 procent af alle landets gymnasielever i 1997, at de inden for de seneste 14 dage havde følte sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig.

Den andel var i 2013 oppe på 35 procent.

Forskel på drenge og piger

Dykker man lidt ned i tallene, så viser der sig nogle forskelle på drenge og piger:

Fx er eleverne blevet bedt om at vurdere deres selvværd ved at angive, hvor enige de er i udsagnet "jeg er god nok, som jeg er", og her fordeler svarene sig sådan:

(© dr)

Ser man på ensomhed, så er der en gruppe af de unge gymnasie- og erhvervsskoleelever, der ofte føler sig ensomme:

(© dr)

Det lader også til, at stress er et element, der fylder i de unge menneskers liv. Især pigerne føler sig dagligt stressede:

(© dr)

Størstedelen af de adspurgte elever fortæller, at de grundlæggende er glade for at gå i skole og føler, at de både har lærere og kammerater at gå til, når de har behov.

Drengene har tilsyneladende lidt mere kontakt med deres kammerater i fritiden:

(© dr)

Ungdomsprofilen er seneste viden omkring de unges trivsel og mentale tilstand. I undersøgelsen blev flere end 71.000 gymnasie- og HF-elever spurgt til, hvordan de har det.