Drenge i misbrugsfamilier har mere brug for løsning end snak

Drengene har tendens til at gemme sig og trække sig væk, og så er de svære at hjælpe.

De har virkelig brug for at mærke, at nogen kender deres følelser og ved, hvordan de kan løse deres problemer, siger familieterapeut i Lænken, Vivien Abrahamsen. (Foto: Image Source © Getty Images)

En rundspørge blandt kommunale tilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer, viser at cirka 80 procent af deltagerne i børne- ungegrupper er piger, og kun 20 procent drenge.

Det er tilsyneladende sværere at få drenge i misbrugsfamilier til at søge hjælp og rådgivning end piger.

- Drenge og mænd har det typisk bedst med at vide, hvad agendaen er for et møde. Altså, hvad er emnet, hvor begynder det, og hvor slutter det, forklarer Vivien Abrahamsen, der er terapeut i alkoholbehandlingen Lænken i Glostrup.

- De har brug for, at de bliver genkendt i forhold til, hvordan de har det, og de har brug for én, der tager styringen på forløbet, ikke mindst, at der er én, der ved, hvordan deres problemer kan arbejdes med, så de løses.

De skal lære at opgradere deres følelser

Vivien Abrahamsen har, sammen med organisationen Alkohol og Samfund, været med til at udvikle et nyt spil til telefon og tablet, som skal nå nogle af de drenge, der ellers ikke søger hjælp.

Spillet Hope Heroes består af en række baner – eller levels – som hver repræsenterer en overlevelses-strategi, som drenge typisk benytter sig af for at kunne tackle livet i en misbrugsfamilie.

Mange drenge i misbrugsfamilier gør sig usynlige eller trækker sig decideret væk. Og mange af dem spiller faktisk mange spil. Dét er blandt andet baggrunden for at vælge den kommunikationsform, forklarer Vivien Abrahamsen:

- Ideen med spillet er, at de skal kunne genkende nogle af de overlevelses-strategier, som de selv har benyttet sig af, og at de gennem spillet kan se, at man kan udvikle og opgradere sin strategi og dermed komme videre i spillet.

- Så de går fra forståelig ren overlevelse til mestring af tilværelsen.

De mangler spejling

Børn, der vokser op i en misbrugsfamilie, har ofte savnet spejling på deres følelser, og hvad de måtte tænke i svære situationer.

Den spejling er grundlaget for, at børn kan udvikle sig som selvstændige mennesker, der ikke kun er styret udefra, men er mennesker, som mærker, hvad der vil være rigtigt for dem at gøre i forskellige situationer.

- Alle børn har brug for, at voksne kan se dem og sige, hvad de tænker og føler, og hvordan de handler. Sådan lærer børn at blive kloge på sig selv og deres følelser gennem opvæksten, forklarer Vivien Abrahamsen.

- Det gør dem i stand til at vide, hvad de tænker og mærker som voksne og dermed sætte dem i stand til at træffe kvalificerede valg. Hvis man ofte har savnet spejling på sine følelser, så udvikler man ikke så meget empati og indføling med, hvad der er sundt for mig at gøre i denne situation.

Hvis man er vokset op med misbrug i familien har man ofte brug for at få fortalt, hvordan man kan have det, og at man er normal under de givne omstændigheder.

- Så forkertheden forsvinder, slutter Vivien Abrahamsen.