Familierådgiver: Stop med at skælde forældrene ud

Når vi nu ved, at børn tager skade af at blive skældt ud, hvorfor er det så vi tænker, at det virker på forældre, spørger familierådgiver Smilla Lynggaard.

Det er ikke let at være forælder. Og det bliver ikke lettere af endeløs kritik, mener familierådgiver Smilla Lynggaard. (© PRIVATFOTO)

Jeg undres dagligt over de mange eksperter, familierådgivere, psykologer osv, som i kronikker, artikler, oplæg i diverse aviser og bøger skælder den nye forældregeneration ud. Generelt set er tonen meget skarp - vi er hårde ved hinanden, også blandt forældrene selv.

Diskussionen strander ofte på, at noget er rigtigt, og noget er forkert. Børn i sengen, børn ude af sengen, amning i seks måneder eller tre år, institution eller ikke institution, vi holder ikke nok ferie med vores børn, vi er fraværende, vi curler, og jeg kunne blive ved..

Og jeg undrer mig over tonen og måden. Der er nærmest alt, vi gør forkert: for meget sukker, for meget iPad, for meget i institution, for meget inde, for lidt i bevægelse, for lidt rummelige, for egoistiske osv.

Skæld ud virker ikke

Jeg arbejder til dagligt med familierådgivning og prøver derfor at holde mig nogenlunde opdateret på, hvad der rører sig indenfor børneområdet. Derfor er jeg jævnligt rundt på diverse medier, også de sociale. Og flere gange om ugen støder jeg på et oplæg eller en artikel om, at skæld ud ikke er godt for vores børn.

Børn har sværere ved at lære og lytte, hvis de ikke trives og bliver skældt ud. De tænker, at de ikke er ok, som de er, og at ingen kan lide dem, og det kan give dårlig selvfølelse.

De færreste forældre ønsker at skælde ud, men gør det, når de er trætte, pressede, stressede, afmægtige, eller når de ikke får dækket deres egne behov. Men ligesom vi ikke får den store forandring ved at skælde børn ud, så får vi det heller ikke ved at skælde forældrene ud.

Ladt alene

Vi ved i dag, at vi udvikler os bedst og har størst mulighed for at skabe forandring, når vi er trygge og føler os elsket, som dem vi er, og ikke når vi bliver skældt ud.

Derfor giver det heller ingen mening at skælde forældre ud. Tværtimod. Forældre, som allerede er udfordret og kæmper i forældrerollen bliver ladt alene, uden troen på, at de er ok

Der er meget andet vi kan gøre end at skælde ud. Vi kan tale åbent om det, der er svært I familien, vi kan tale om, hvad der virker. Og vi kan til en start få noget fokus på, hvordan vi hjælper hinanden og støtter hinanden i at skabe forandring.

Tynget af skam

For der er uden tvivl stadig rum og plads til masser af forandring i børnefamilier i dag. Men vejen derhen går ikke via oplysning om alt det, der er galt, men i stedet ved at tale om, hvad vi kan gøre, og hvad der virker.

Jeg ser i min rådgivning ofte forældre, som har været tynget af skyld, skam og dårlig samvittighed i længere tid, og som helt har mistet troen på, at de er gode nok til at være forældre.

Men når de føler sig ok, som de er, og bliver mødt der, hvor de er, så begynder de at tro på, at de kan være ok forældre, og derfra begynder de at lave masser af små ændringer i hjemmet. Og når vi laver masser af små ændringer, så får vi på sigt stor forandring. Den gode sneboldseffekt!

Så vejen til ændringer og forandring i familien går via rummelighed og accept og oplysning fremfor anklagende pegefingre og skæld ud.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter