Forebyg mobning - gode råd til forældre

Forældre kan støtte deres børn i at forebygge mobning i skolen og fritiden, siger Red Barnet.

(Foto: colourbox.com © Colourbox)

Red Barnets program Fri for Mobberi bygger på fire grundlæggende værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod.

Programmet har fem råd til forældre, som vil forebygge mobning blandt børn i 0.-2. klasse.

1. Leg med alle børn

Støt dit barn i at indgå legeaftaler med alle børn i klassen – både i skolen og fritiden.

Dit barn lærer af at lege med forskellige børn, og samtidig  er du med til at sikre, at alle børnene er med i fællesskabet.

2. Tal pænt om andre

Tal ikke dårligt om de andre børn i klassen, deres forældre, lærere eller pædagoger.

Negative ord om andre bliver let til modvilje mod dem. Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle.

Sig  ”hej” til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn. Det er også godt at kunne navnene på børnene i klassen.

3. Hold fødselsdage sammen

Fødselsdage betyder meget for børnene. Det gør ondt på børn, der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får.

Drøft en social fødselsdagspolitik på næste forældremøde. Det kan være at samle børnene i fire grupper, så børnene holder fællesfødselsdage efter den årstid, de har fødselsdag i.

4. Vær en god kammerat

Støt dit barn i at sige fra og til og hjælpe kammerater.

Børn udenfor børnegruppen har brug for hjælp fra en kammerat. Og børn, der kan sige fra og er gode til at hjælpe og trøste andre, ”vokser” indeni og udenpå.

5. Vær en god forælder

Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer.

Det er meget sårbart at fortælle, at ens barn er ked af det eller har problemer i skolen og for eksempel har brug for legeaftaler og kammerater.

Det hjælper, hvis de andre forældre er lydhøre.

Facebook
Twitter