Hej mor, jeg vil gerne hjem nu!

Mobilen er kommet for at blive. Men hvordan skal den bruges, når det drejer sig om de helt små i folkeskolen?

(Foto: Colourbox)

I dag er det ikke ualmindeligt, at selv de mindste børn i folkeskolen udstyres med en mobil-telefon, så de selv kan ringe hjem til mor og far, hvis de vil lave deres egne lege-aftaler. Men mobilen bruges i nogle tilfælde også, hvis man er ked af det, eller bliver sur på veninden eller læreren. Det kan hurtigt skabe konflikter, for hvem er det egentlig, der skal løse problemerne, når børnene er i skole, fritidsordning eller klub? - Jeg var for nylig på besøg i en 2. klasse i en skole på Midtsjælland. Vi spurgte bla ind til, hvor mange af klassens elever, der havde en mobiltelefon, det var til min overraskelse næsten alle. Det var måske ikke ligefrem den nyeste model familiens yngste var blevet udstyret med, men de havde næsten alle samme en telefon, fortæller sundhedsplejersker Vibeke Samberg, Sundhedsplejersken.dk. Og Vibeke Samberg fortsætter: - Det er jo en svær overgang for forældre at lære, at deres lille barn nu går i skole - mange tænker jo uvilkårligt - åh nej, det lille barn med den store skoletaske og i en skole fuld af kæmpestore børn! Mentalt skal man lære at give slip, for skolen er jo helt anderledes end børnehaven. Forældre skal lære at stole på, at nu har barnet en alder hvor det godt kan modtage kollektive beskeder - og rette sig efter dem. - Det er vigtigt, at forældre understøtter det, at børnene skal lære at begå sig i skolen, det nye univers - men det støttes ikke ved at give dem en telefon, så de kan ringe hjem, når de oplever uoverensstemmelser eller konflikter. De skal løses i den hverdag, som de opstår i og mellem dem, der har uoverensstemmelserne. Og der må forældrene stole på, at lærerne har evnerne til at få læst problemet. Børnene skal ikke have en livline hjem i form af mobiltelefonen, som de kan bruge til at ringe til mor og far, som jo passer deres arbejde i dagtimerne.De nye medier

DR Sundhed har talt med en SFO og en skole med hver sin holdning til de yngste elever og brugen af mobil-telefoner, mens børnene er på skolens område. I SFO'en, Unviverset, ved Nyelandsvejs skole på Frederiksberg i København har personalet således for nyligt udarbejdet en politik på området. Før den var holdningen, at mobiltelefoner ganske enkelt ikke var velkomne i skolefritidsordningen, der huser indskolingsbørn fra 0. til tredje klasse. På samme måde, som man på skolen heller ikke tillod brug af mobiler i skoletiden for indskolingsbørnene. - Men efter vi har drøftet det i personalegruppen, så fandt vi frem til, at når kommunen i dag opfordrer os til at lære børnene at begå sig på de nye medier, så bliver vi også nødt til at acceptere mobilen, men så til gengæld lære børnene, hvordan den bruges ansvarligt og etisk forsvarligt, forklarer lederen af SFOen, Jesper Windsmose. - På samme måde opfordrer vi også forældrene til at lære deres børn, at mobilen ikke skal bruges udenom os personale. Så hvis ungerne ringer hjem for at lave aftaler, så skal forældrene ringe til os og konfirmere aftalen.Ikke til konflikter

I SFO'ens mobilpolitik står der blandt andet, at telefonen ikke må bruges til at udsætte andre børn for mobning, den må ikke anvendes til at spille voldelige spil på - eller medvirke, at barnet retter sin fulde opmærksomhed mod den i stedet for kammerater og leg i SFOen. Og så står der, at mobilen ikke må bruges til at kontakte forældrene i en konfliktsituation: - Vi forventer derfor, at forældre, der ringes op af deres barn vedrørende forhold i SFOen, altid beder barnet om at ordne det med SFOens pædagoger og dernæst slutter samtalen. Dette gør, at vi kan udføre vores pædagogiske arbejde og hjælpe det pågældende barn på bedst mulig vis. - Vi har gjort det meget klart overfor forældrene, at vi i fællesskab har et ansvar for at lære børnene, hvad mobilen skal bruges til. Og selvom der er mange af vores børn, der har en mobiltelefon, så har vi faktisk aldrig oplevet, at den er blevet brugt på den led, forklarer Jesper Windsmose. - Men jeg synes også, vi har været meget tydelige og forklaret, at det er vigtigt, at det er os som lærere eller pædagoger, der løser konflikterne, mens børnene er i skolen eller her i SFO - ellers ville der gå mudder i det, og vi kunne hurtigt kunne blive kørt ud på et sidespor.Det kan virke voldsomt

På Nibe Skole i Nordjylland har man oplevet, hvordan mobilen kan blive brugt på en ikke så hensigtsmæssig måde. For nylig oplevede skolen nemlig, at to piger i 2. klasse havde en konflikt, hvorefter den ene pige ringede til sine forældre. Men skoleleder Anders Bang tager episoden med ophøjet ro. Han forklarer: - Det kan godt virke voldsomt for en lærer, hvis der pludselig står en forælder og spørger til, hvad der er sket og hvorfor. Vi havde den her episode for nylig, hvor to piger var blevet uvenner, og den ene ringede efter sine forældre, hvorefter faren pludselig stod på skolen. Men vi tog en snak med både forældre, lærer og elever - og heldigvis beroede det på en misforståelse, og konflikten blev løst, præcis som vi altid har løst dem, hvis de er opstået.Mobilen er vores hverdag

Anders Bang forklarer videre, at hvis man havde spurgt ham for 10 år siden, så ville han have forsvoret, at udviklingen gik i den retning, at stort set alle elever ville blive udstyret med en mobil. - Men mobilen er i dag blevet en helt naturlig del af både børnenes, forældrenes og skolens hverdag. Vi skal derfor ikke sætte regler for brugen af mobilerne, men regler for kommunikation og samværsformer. - Det er jo forældrene selv, der giver børnene en mobiltelefon med i skole. Før havde vi én elevtelefon på skolen, hvor eleverne kunne ringe fra - og som forældrene kunne ringe til, hvis de skulle have fat i deres barn. Men i dag er den nedlagt, for den blev jo aldrig brugt, forklarer Anders Bang.Skolen løser konflikten

Skolen gør dog et stort stykke arbejde for at lære både elever og forældre, at hvis der er konflikter på skolen, så skal eleverne gå til læreren eller pædagogen og tale med dem i stedet for at ringe efter forældrene. - Det er jo os, der skal løse problemerne her på skolen, når børnene er i skole - og ikke forældrene. Hvis eleverne ringer hjem, så troede forældrene i begyndelsen fejlagtigt, at de skulle løse problemerne for deres barn - men det skal de ikke, det er vores arbejde. Og det gør vi også, og i dag er det sådan, at 99 procent af vores forældre har fuld tillid til, at vi løser konflikter, hvis de opstår. - Men børnene skal også lære, at mobilen skal bruges med omtanke. Det sker da, at de sidder i timen og sender sms til hinanden i skolen - men man kan sige, at i gamle dage skrev eleverne små sedler til hinanden, og det var jo også forstyrrende, men egentlig er forskellen jo ikke så stor. Anders Bang og Nibe Skole med godt 720 børn har i dag ikke retningslinjer mht. brug af mobilen på skolen: - Til gengæld kræver vi, at eleverne taler pænt til hinanden - også på mobilen, på sms-beskeder og på nettet. Vi bruger rigtig meget energi på at lære eleverne etik på det her område, forklarer Anders Bang.

Facebook
Twitter