Her er de typiske tegn på omsorgssvigt af børn

Blå mærker, beskidt tøj og voldelig adfærd kan være nogle af tegnene på, at et barn er udsat for omsorgssvigt.

Når et barn mistrives på grund af omsorgssvigt, så kan det vise sig på rigtig mange forskellige måder. (© COLOURBOX)

Vi hører ofte om sager med omsorgssvigt af børn i medierne.

Men hvad er omsorgssvigt egentlig?

- Omsorgssvigt forstår vi som, når forældre eller andre personer med ansvaret for barnets omsorg forsømmer barnet alvorligt eller påfører det psykisk eller fysisk skade, så barnets sundhed og udvikling er i fare, siger Helle Tilburg Johnsen, som er afdelingschef i Børns Vilkår.

Her er de typiske tegn på omsorgssvigt

I nedenstående liste kan du se symptomerne på de fire typer af omsorgssvigt ifølge Børns Vilkår.

- Men det er ikke en facitliste. Udover symptomerne skal man have fokus på barnets generelle trivsel og relationer til andre. Mange af symptomerne kan forekomme i mere eller mindre udstrækning og kan være forskellige afhængig af barnet og den pågældende situation, siger Helle Tilburg Johnsen.

1) Vanrøgt

Vanrøgt betyder, at barnet ikke bliver passet og plejet tilstrækkeligt.

De typiske tegn på det er, at barnet mangler mad, er beskidt, har dårlig hygiejne, dårlige tænder og har helt forkert påklædning til årstiden som for eksempel mangler overtøj om vinteren.

2) Fysisk overgreb

Et fysisk overgreb betyder, at barnet for eksempel bliver slået.

Tegnene på dette kan både være synlige, f.eks. ved gentagne blå mærker og skræmmer, brækkede lemmer og ulogiske forklaringer omkring det.

Men det kan også være, at man ingen fysiske tegn kan få øje på, men barnet er håndsky, trækker sig fra de voksne og andre børn, eller bliver let opfarende, slår andre og er kortluntet i sin adfærd.

Det kan også være, at barnet altid uden forståelig grund bliver holdt hjemme fra institutionen eller ikke kommer regelmæssigt i skole. Her kan det være en måde at skjule vold på.

Der kan dog også være andre grunde til, at barnet bliver holdt hjemme, som ikke har med vold at gøre. F.eks. sygdom, mobning i skolen eller andet, som man også skal være opmærksom på både i forhold til omsorgssvigt og mistrivsel.

3) Psykisk omsorgssvigt

Tegn på psykisk omsorgssvigt kan være, hvis børn fungerer dårligt socialt.

De kan for eksempel have mistillid eller ingen forventninger til voksne. De kan have psykosomatiske symptomer som mavepine, eller de kan være selvdestruktive, triste, have besvær med at koncentrere sig osv.

4) Seksuelle overgreb

Når børn bliver udsat for seksuelle overgreb, er det også omsorgssvigt.

Tegn på seksuelle overgreb kan være, at disse børn kan have en seksualiserende adfærd. Derudover kan de have nogle af de tidligere nævnte tegn som lavt selvværd, dårlig hygiejne mv.

Facebook
Twitter