Hjælp dit barn mod overvægt

Der er stadig omkring 50.000 overvægtige børn i Danmark, som ikke får den hjælp, de har brug for.

(© Colourbox)

Ifølge den nye danske KL-database, Børnebasen, er hver ottende barn, der betynder i 0. klasse, overvægtigt.

Tallene stammer fra godt 68 procent af de børn, der er født i 2005.

Og tallene kommer bestemt ikke bag på Jens-Christian Holm, der er overlæge ved Enheden for Børn og Unge på Holbæk Sygehus. Han har i mange år behandlet overvægtige børn på sin afdeling.

- Hvis man har tal for 68 procent børn i en årgang, så er der stadig 35 procent, der ikke er set på. Og overvægt blandt danske børn er et meget stort problem med stor social slagside, hvilket også fremgår af undersøgelsen fra Børnebasen, forklarer Jens-Christian Holm.

Han forklarer videre:

- Der er stadig omkring 40-50.00 danske børn, der lider af overvægt i en sådan grad, at de allerede har symptomer på bla. forhøjet blodtryk, kolesterol, fedtlever mv. - dvs. de lever allerede med betydelige medicinske og psykiske problemer.

Langt mellem behandlingstilbud

Og ifølge Jens-Christian Holm er der langt mellem de relevante behandlingstilbud. På Holbæk Sygehus har man ila. de sidste fem år behandlet 1600 svært overvægtige børn. Hospitalets behandlingsmetoder er tillige iværksat i otte andre kommuner landet over:

- Men selvom vi har behandlet 1600 børn, 350 børn behandles i Hillerød og de øvrige kommuner tilsammen behandler 800 børn, så er det jo slet ikke nok. De små-bevillinger kommunerne ind imellem giver til - iøvrigt meget forskellige - behandlingstilbud, forslår slet ikke. Dvs. at mange forældre og deres børn ikke aner, hvad de skal gøre, eller hvor de skal gå hen for at få hjælp.

- Det er et meget stort problem.