Hjemmefødsler er 10 gange mere almindelige i Holland

I Danmark bliver næsten alle børn født på et hospital, og det skyldes måske vores kultur.

En mor holder sit nyfødte barn efter en hjemmefødsel i vandbassin. Men det sker forholdsvist sjældent i Danmark. (© Getty Images)

Når en dansk kvinde vælger at føde i sit hjem, bliver hun ofte mødt med undren.

Det skyldes formentlig, at det i dag er rimelig ualmindeligt, da kun 1,5 procent alle fødsler i Danmark foregår i hjemmet.

Helt anderledes er det i Holland, hvor 16 procent af de gravide føder hjemme.

- Alle mine venner, der er gravide eller lige har født, vil gerne føde hjemme, siger Lonneke Holla, der selv for en måned siden fødte sin datter Aafke i sit hjem.

- Det er meget naturligt her i Holland. Ingen bliver overrasket eller spørger ”hvad har I gang i?”, siger hendes mand Carl Timler.

Stor forskel på kulturen

En af forklaringerne på den store forskel mellem Holland og Danmark er, at sundhedssystemet er meget forskelligt indrettet.

I Holland er systemet baseret lovpligtige sundhedsforsikringer, og de fleste jordemødre er privatpraktiserende.

Det betyder blandt andet, at sunde og raske kvinder med en helt ukompliceret graviditet skal betale et par tusinde kroner for at føde på hospitalet, mens hospitalsfødsler kun er gratis, hvis der er komplikationer.

Det er måske en af grundene, at hollandske kvinder oftere forbinder hospitalsfødsler med sygdom og problemer, mens hjemmefødsler anses for mere naturlige.

Andelen af hjemmefødsler i Danmark har været svagt stigende de seneste år. (© dr)

Det fortæller Franka Cadée, der har sammenlignet fødselssystemer i forskellige lande for den hollandske jordemoderorganisation KNOV.

- Når en kvinde i Danmark bliver gravid, så går hun til lægen først, selv om læger først og fremmest er til for sygdom. Det er et forkert skridt, hvis man begynder sin graviditet med at se en læge. Jeg synes, at man bør begynde med en jordemoder, og så måske se en læge senere, hvis der er mistanke om, at noget er galt, siger Franka Cadée.

Få gravide bliver oplyst om hjemmefødsler

De danske fødselslægers organisation, DSOG, bakker op om hjemmefødsler for sunde og raske kvinder med ukomplicerede graviditeter.

Og det samme gør foreningen Forældre og Fødsel, men alligevel er der fortsat meget få danske gravide, der overvejer en hjemmefødsel eller overhovedet får oplyst, at det er en mulighed.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med, at i mange år har hjemmefødslerne været sådan lidt stedmoderligt behandlet i den offentlige debat. Det har kørt meget på, at det nok var farligt, siger Rikke Damkjær Maimburg, der er jordemoder og forskningsleder på Århus Universitetshospital.

For at blive godkendt til en hjemmefødsel i Danmark må man ikke have tvillinger i maven, man må skal føde mellem 37. og 42. uge og være sund og rask. (© dr)

Hun understreger, at hjemmefødsler er nøjagtig lige så sikre som andre fødsler, så længe man er rask, har haft en ukompliceret graviditet og er blevet visiteret og godkendt til en hjemmefødsel.

Halvdelen af fødsler kunne foregå hjemme

Ifølge Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo, ville halvdelen af alle fødsler i princippet kunne foregå i hjemmet, fordi halvdelen af alle kvinder har en ukompliceret graviditet, fødsel og barsel.

Hun understreger, at det er svært at sammenligne forskellige landes sundhedssystemer, men at vi i Danmark godt kunne lære af Holland i forhold til, hvordan og hvornår vi præsenterer gravide for forskellige muligheder for at vælge fødested.

- Generelt gør vi jo, hvad vi kan for at sende al sygdom og behandling ud af hospitalerne, og kun have dem reserverede til det allermest akutte. Men når det gælder fødsler, så har vi faktisk lavet en bevægelse, hvor vi trækker mere og mere ukomplicerede ind på specialafdelingen. Og der synes jeg måske nok, at samfundet kunne have glæde af at sige, at der er en model, som var billigere og enklere ved at have kvinder, som slet ikke behøvede komme ind omkring det store fødested for at få deres fine barn i en rolig omgivelse derhjemme, siger Lillian Bondo.

For raske kvinder med en ukompliceret graviditet kan der være større risiko for medicinsk indgreb, hvis hun vælger at føde på hospitalet, da der ikke altid er tid til at lade fødslen udrulle sig naturligt uden ve-stimulerende drop og andre indgreb.

- For nogle år siden slog jeg flot på tasken og sagde, at i 2020 har vi 10 procent hjemmefødsler. Men så tror jeg, at vi skal til at skynde os, hvis vi skal derop. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det steg til fem procent over de næste år, og at vi så endnu flere hen af vejen, fordi det netop er noget, der giver en rummelighed, i forhold til hvordan man gerne vil drive sin fødsel.

Du kan se mere om fødsler, når Sundhedsmagasinet på DR1 har fokus på hjemmefødsler i aften klokken 21.55 og på kejsersnit i morgen klokken 20.30.