Højt begavede børn bliver overset i skolen

Højt begavede børn lærer anderledes end andre og har derfor brug for anderledes undervisning.

(© Colourbox)

Cirka 70.000 danske børn har netop taget hul på skolelivet. Og det anslås, at cirka fem procent af dem er højt begavede. Det betyder, at de har en IQ på over 120, hvor gennemsnittet er på 100.

Selv om de højt begavede børn er lige så forskellige som alle andre børn, så er der alligevel nogle fælles træk, som det er vigtigt for børnenes udvikling, at der bliver lagt mærke til i skolen.

- Det der er fælles for dem er, at de optager viden ekstremt hurtigt. Som oftest hænger viden meget hurtigt fast, fordi de har en god hukommelse, forklarer psykolog Bente Edslev, der blandt andet har speciale i højt intelligente børn og har egen praksis i Risskov ved Århus.

- Alle børn skal præsenteres for læring på mange forskellige måder og have opgaver, der holder læringen ved lige. De højt begavede børn behøver dog ikke vedligeholdelsesopgaver på samme måde, som normalt begavede børn gør.

Højt begavede må klare sig selv

Det er vigtigt for de højt begavede børns videre udvikling, at de bliver set og hørt i skolen, ellers kan de have en tendens til at lade stå til, blive ked af det og holde op med at kunne lide skolen, kede sig, blive provokerende eller lave ballade. I følge Bente Edslev sker det desværre ofte, at de bliver overset.

- Skolerne i dag har store klasser og få lærere. Derfor tilgodeser man primært midterbørnene læringsmæssigt, som udgør cirka 90 procent af eleverne. Den almene opfattelse er, at de højt intelligente børn kan klare sig selv. Men børn skal stimuleres på det niveau, de er på, siger Bente Edslev, der har praksis i Risskov ved Aarhus.

Og er man i tvivl om, hvor vidt ens barn bliver stimuleret tilstrækkeligt i skolen, og skolen ikke nødvendigvis oplever at barnet er højt begavet, så kan det være en idé, at få intelligenstestet sit barn, mener Bente Edslev.

- Testen kan be- eller afkræfte om barnet er så højt begavet, at skolen nødvendigvis bør sætte ind med ekstra undervisning eller i det mindste differentieret undervisning. Det nyttet intet at give barnet flere materialer af den samme slags. Testen kan hjælpe med til, at skolen får mere fokus på barnets kompetencer og behov.

- Det giver også mening hvis forældrene er usikre på, hvorfor barnet op gennem barndommen har udviklet sig så hurtigt, og man har mistanke om at det har høj intelligens. Så kan det være en fordel at få lavet en test, forklarer Bente Edslev.

Det koster omkring 6.000 kroner at få intelligenstestet sit barn.

Forældrene bliver udfordret

Som forældre kan man gøre meget, for at børnene bliver stimuleret og får tilfredsstillet deres behov for læring.

- Forældrene skal støtte børnene i det, de er interesserede i. Jo højere begavelse børnene har, jo bedre mulighed har de for at udnytte hjernekapaciteten, fortæller Bente Edslev.

Det stiller store krav til forældrenes viden.

- Man bliver udfordret hele tiden som voksen. De her børn holder sig ikke tilbage med at spørge, og som forældre kan det være svært at slå til. Mit bedste råd er, at svare på de spørgsmål som børnene stiller og fx spille bolden tilbage ved at stille et relevant modspørgsmål som svar på spørgsmålet. Så bliver barnet tilfredsstillet og til stadighed udfordret, siger Bente Edslev.

Gennem barndommen ses det ofte at et højt begavet barn er:

 • Bevidst og årvågen

 • Opmærksom på mange fænomener

 • Har et højt aktivitetsniveau

 • Lille søvnbehov

 • Avanceret i udvikling

 • Ivrigt observerende

 • Ekstremt nysgerrig

 • Har god hukommelse

 • Har et tidligt, veludviklet og stort ordforråd

 • Lærer hurtigt

 • Kan tænke og ræsonnere abstrakt

 • Følsom

 • Perfektionistisk

 • Leger med puslespil, bogstaver, tal og labyrinter forud for sin alder

 • Ser løsninger, andre ikke ser, og har stor almen viden.

Kilde: Bente Edslev