Hver femte teenager har gjort skade på sig selv

Unge, der ofte drikker sig selv i hegnet, eksperimenterer med stoffer eller har et forstyrret spisemønster har også tendens til at skære, brænde og slå på deres egen krop.

(© Colourbox)

En spørgeskema-undersøgelse blandt hovedstadens gymnasie-elever afslører, at 21,5 procent har gjort direkte skade på sig selv. Det vil sige skåret i, brændt eller slået på sig selv, på et eller andet tidspunkt i deres liv. 16,2 procent har gjort det i løbet af det seneste år.

Over halvdelen, 53,9 procent, har erfaringer med indirekte selvskade, det vil sige har jævnligt drukket sig til blackout, taget hårde stoffer, overspist eller sultet sig selv, viser undersøgelsen, som Region Hovedstadens Psykiatri står bag.

Men et interessant mønster viste sig, da forskerne sammenholdt grupperne for indirekte og direkte selvskade. For da fandt de et betydeligt overlap. En tredjedel af alle dem, der skadede sig selv indirekte, skadede således også sig selv direkte.

Vi skal lære de unge at takle livet

Professor i psykologi, Bo Møhl, ved Region Hovedstadens Psykiatri, der har været med til at lave undersøgelsen, ser det som et udtryk for stress og en voksende ensomhed blandt unge.

-De bruger selvskade til at nedregulere indre smertefulde følelser. Når verden er svær, og de bliver overvældet af svære følelser, fx fordi de bliver mobbet, kæresten slår op, eller de har konflikter med forældrene, så handler de. Ikke ved at tage fat i forældrene eller vennerne, men ved at skade sig selv.

-Det er et tegn på, at de unge mangler nogen at snakke følelser med.

Han mener, at vi som forældre glemmer at lære vores børn de konstruktive værktøjer, de har brug for til at kunne takle deres indre følelsesliv.

-De voksne, der omgås de unge, har et ansvar for løbende at spørge ind til den unges trivsel. Det kan have store konsekvenser bare at lade stå til, for unge, der gør skade på sig selv, risikerer at dø på egen hånd. Det er dokumenteret, at en betydelig andel af de unge, der ender med at tage deres eget liv, har haft selvskadende adfærd, siger Bo Møhl.

Drenge og piger agerer forskelligt

Det er ikke, som mange måske antager, primært pigerne, der skader sig selv. Den påstand afliver det nye studie. Selvskade forekommer stort set lige ofte hos piger og drenge.

Af dem, der skader sig selv, svarer 63 procent af pigerne, at de skærer sig selv. Og 63 procent af drengene, at de slår sig selv, fx i øjet eller slår hovedet ind i en mur.

Til gengæld holder pigerne generelt hurtigere op med at skade sig selv end drengene.

-Mens pigerne typisk skærer i sig selv, hvilket hurtigt opdages af forældre og lærere, foretrækker drengene at slå sig selv – og de blå mærker, de får, kan de let bortforklare ved at have stødt ind i et bord eller at have været oppe at toppes med en kammerat fra klassen.

- Drengenes selvskade foregår altså mere i det skjulte, da det at have et blåt øje er en del af den maskuline kultur, siger Bo Møhl.