Nu kan mindfulness blive en del af skoledagen

Lærere, der har interesse i mindfulness, kan fremover tilbyde folkeskolens ældste klasser et kursus i at reducere stress og finde ro i maven.

Når man siger ordet mindfulness, så ser de fleste for sig, at man sidder på gulvet og mediterer. Men mindfulness er så meget andet - det handler fx også om den kropslige, sanselige og faglige fordybelse, mange børn finder i deres fritidsinteresser, uanset om det er klaverspil, håndbold eller spejder. (© ColourBox)

Et nyt undervisningsforløb i mindfulness kan fra i dag blive en del af dit barns skoledag. Efter en to år lang forsøgs- og forskningsperiode præsenteres nemlig nu et helt nyt – og for første gang dansk – mindfulnessforløb, som kan bruges i undervisningen i folkeskolens ældste klasser.

Det nye undervisningsforløb bliver ikke en fast del af undervisningen på alle landets skoler, men ligger som et tilbud til lærerne, som de kan tage til sig og bruge.

- Vi har tilpasset undervisningsforløbet, så det passer til den danske folkeskole. Men det er vigtigt at understrege, at det er et tilbud som lærerne kan tage til sig, hvis de har lyst, siger Rikke Braren Lauritzen, der er projektleder og formand for Center for mindfulness i skolen.

- For det er helt afgørende, at lærere, som vil bruge det, har lyst til det og også gerne har kendskab til og i et eller andet omfang praktiserer mindfulness i deres eget liv.

Mindfulness-foreningen står bag det nye undervisningsmateriale.

Nye handlemuligheder når det er svært

Mindfulness-forløbet rummer både en del teori om krop, adfærd, følelser og tanker, om hjernens udvikling hos unge, og hvad der sker, når man rammes af stress. Og derudover også en hel del opmærksomhedsøvelser og snak om, hvordan eleverne har det lige nu og her i krop og sind.

Derudover rummer det også en app, som kan hjælpe eleverne med at bruge øvelserne i deres eget liv.

Forløbet tager udgangspunkt i det anerkendte MBSR-forløb, mindfulness baseret stress reduktion, der oprindelig stammer fra USA, men som efterhånden også er blevet meget udbredt herhjemme.

En forsker fra Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse på Aarhus Universitet, Anne Maj Nielsen, har fulgt det to år lange forsøgs-forløb på to skoler, en efterskole og en folkeskole, og fortæller at:

  • Dette er et skoletilbud og skal derfor passes ind i en skolesammenhæng. Fx er det vigtigt, at det er en lærer med et godt kendskab til børnene, der står for forløbet. En, som kender elevernes historie og baggrund. Og det er vigtigt, at forløbet er et tilbud til eleverne og ikke et krav, som de presses til at deltage i. For så virker det ikke.

  • Mange af eleverne har fået hjælp til at forstå deres egne oplevelser og reaktioner i forskellige udfordrende situationer. Og mange af dem fortæller, at de har kunnet bruge ”stop-øvelsen”, som indgår i forløbet, når de pludselig er havnet i en svær situation. Øvelsen har hjulpet dem til at blive opmærksomme på, hvordan de oplever den aktuelle situation, og så kan de nå at tænke over, hvad det er, der sker, inden de bare handler i affekt og måske uhensigtsmæssigt.

  • Der er en stor interesse for mindfulness i forbindelse med børn i øjeblikket. Mindfulness er blevet brugt og undersøgt i skolesammenhænge flere steder i verden gennem omkring tyve år nu. Det viser, at mindfulness – og lignende aktiviteter, der kaldes fx nærvær, opmærksomhedstræning, Åben og Rolig eller Joyful Play – er effektivt til at skabe afveksling mellem en høj intensitet i hverdagen og situationer med mulighed for kropslig, følelsesmæssig og mental ro og afspænding, der også ser ud til at styrke gode sociale fællesskaber. Og jeg tror da, at en af grundene til den øgede interesse er, at vi lever med en meget høj intensitet i nutiden, og derfor bliver det ekstra vigtigt at regulere aktiviteterne i hverdagen ved at give plads til afspænding, ro og kropslig opmærksomhed.

  • De fleste mennesker ser for sig, når man siger ordet mindfulness, at man sidder på gulvet og mediterer. Men det væsentlige er, at mindfulness og mange andre former for fordybelse, giver afveksling mellem høj intensitet og mulighed for indre afspænding, både for den enkelte og i børns fællesskaber. Mange af de fritidsaktiviteter, som børn går til, kan noget af det samme. Om man går til spejder, billedkunst eller klaverspil, så giver det også mulighed for kropslig, sanselig, personlig og fælles fordybelse. Det kan også lade sig gøre at få ind i skoledagene uden at det behøver tage meget lang tid. Det kan være i form af mindfulness-forløb, som det der nu er udviklet til unge, eller ved at andre former for afvekslen og arbejde med opmærksomt nærvær i situationen bliver indarbejdet i undervisningen.

  • Evalueringsrapporten "Mindfulness for unge", af Anne Maj Nielsen, DPU Aarhus Universitet