Psykolog: Sådan gør du dit barn mere robust

Curlingforældre skal lære at stille krav til deres børn for at ruste dem til voksenlivet

Man skal inddrage børn i fællesskabets opgaver og forpligtelser, fordi de skal overtage de normer, der ligger der,"siger Per Schultz Jørgensen, der er professor og psykolog.

Forældre i dag skåner deres børn for ansvar og beskytter dem for selv den mindste smule modgang, mener psykolog og professor Per Schultz Jørgensen, der netop nu er aktuel med bogen ”Robuste Børn”.

Det gør børnene sårbare og giver dem større risiko for angst senere hen.

- Der er elever, der går rundt og føler, at det er et kæmpe nederlag, hvis de ikke får et ti-tal eller et tolv-tal. Det er ødelæggende for et menneskes udvikling, hvis det ikke kan bære, at det går mindre godt nogle gange, siger han.

Børn skal lære selv at klare det svære

Han mener, at når forældre pakker deres børn ind i vat, så fratager de dem både muligheden for at opleve, at livet byder på både nederlag og succeser, og så slår nederlagene, der må komme, ekstra hårdt.

- Der er ting, der er svære, og så skal børn ikke bare have hjælp til at klare det. Barnet skal også prøve selv at klare det, siger han.

Men hvordan gør man så set med psykologens øjne børnene robuste?

Per Schultz Jørgensen forklarer, at der skal være en ydre struktur, for at man kan opbygge en stærk indre struktur. Det starter med, at man skal stille krav og give barnet pligter og regler at følge.

- Det er der masser af børn, der ikke har. Engang indgik børnene jo netop i pligterne og husarbejdet, men det gør de ikke nu, siger han.

Familiemøde kan give følelse af ejerskab

Det er ikke en tilbagevenden til kæft, trit og retning, han anbefaler. Børnene skal være med til at bestemme, hvilke pligter de har, og hvilke regler der er i huset.

Per Schultz Jørgensen anbefaler et familiemøde, hvor man aftaler, hvem der gør hvad. For når man inddrager børnene, får de ejerskab for reglerne og de opgaver, de selv har valgt, forklarer han.

- Lige præcis at leve op til noget, jeg selv har været med til at fastsætte og få anerkendelsen og bekræftelsen fra omgivelserne, det giver det, jeg kalder et flueben inde i ens inderste rum, og det er den måde, man bliver stærk på.

Han forklarer, at man kan starte allerede, når børnene er fire år gamle, og at det giver børn en oplevelse af at være del af et fællesskab og at være til gavn for nogen.

- Og børn vil hjertens gerne. De elsker at kunne klare ting og sager. De ser sejrsstolte ud, når de sætter kopper på bordet, siger han.

Selvbestemmelse giver selvtillid

Men børn skal ikke have reglerne påduttet oppefra og ned, og de skal have plads til at løse pligterne på deres egen måde.

- Det kan godt være, at jeg som far vil sige, at det her kan blive meget bedre, det kan du godt gøre om. Men så har jeg ødelagt den etik, der ligger i, at barnet har gjort det så godt, det kan, siger Per Schultz Jørgensen.

Den selvtillid, børnene oplever ved at være til gavn for fællesskabet, ruster dem også bedre til at tackle modgang og også til at sige fra, forklarer han.

- I kraft af at du tror på dig selv, og du ved, at du kan noget, så bliver du også i stand til at bedømme, hvor din grænse går, siger han.