Sådan bliver du en god pilot for dit barn

Gode råd om at få en struktureret hverdag i en børnefamilie.

(Foto: Dmitry Bruskov © Colourbox)

Små børn har ikke udviklet deres eksekutive funktioner i hjernen, og derfor har de svært ved at planlægge, overskue, strukturere og målrette. Og derfor har de en dårlig tidsfornemmelse.

Voksne derimod har, eller bør have, veludviklede eksekutive funktioner, og derfor skal de skabe struktur og forudsigelighed for deres børn. For det gør børnene trygge og rolige.

At være en pilot for sit barn, kalder familiepsykolog Ulla Dyrløv det i sin nye bog af samme navn, ”Pilot for dit barn”.

-Man kan se på sine børn, om man er en god pilot. For hvis man ikke er en god pilot, så vil de reagere. Så vil de sparke ud og kræve struktur og tydelige rammer. Alle mennesker reagerer på utydelighed.

-Men grundlæggende anbefaler jeg alle at skabe de strukturer, for der er ingen der tager skade af dem. Men der er nogle, der tager skade af ikke at have dem.

Når Ulla Dyrløv i sin praksis arbejder med familier, som mangler struktur og tydelighed, og hvor børnene mistrives på grund af det, bruger hun en enkel og næsten fast skabelon for, hvordan familien får skabt det:

Hvordan vil I have det?

Først og fremmest beder jeg forældrene finde ud af, hvordan de vil have det derhjemme. Der er lige så mange måder, som der er familier. Jeg kan ikke give opskriften på indholdet, men jeg kan give opskriften på, hvordan de gør det (rammen).

Jeg er selv tydelig

Og så gør jeg det her i min praksis, som jeg gerne vil have, at de går hjem og gør over for deres børn. Jeg giver rammer, struktur og opskrifter. Og frem for alt tydelighed. Og det virker.

Jeg er pilot i det her rum. Jeg tør sige, og spørge til, alt. Fx overgreb, alkohol, psykisk sygdom i familien osv., og jeg kan rumme det svar, jeg får. Jeg kan tage det uanset, hvad der kommer.

Lav et skema

Og så beder jeg dem vise deres børn, hvordan de gerne vil have det, i en visuel form. Som et skema med tegninger eller fotografier, hvis det er små børn, og med ord, hvis det er større børn.

Helt lavpraktisk så laver man et ugeskema, der rummer alle den kommende uges fødselsdage, fritidsaktiviteter, aftaler, forældremøder osv., osv.

Skemaet skal have plads til alle familiens medlemmer. Hver søndag sætter familien sig så sammen og udfylder skemaet, og på den måde glemmer man aldrig en kagedag eller gymnastiktøj.

En ugeplan skaber ro, fordi man fjerner alle de små paniksituationer, hvor hjernen når at ringe 112.

Og en af de helt store fordele er, at man kun kan lave ugeplanen, hvis man rent faktisk har styr på tingene.

Skilte og tegninger

Den visuelle fremgangsmåde virker også, hvis familiens børn – eller voksne – har svært ved at huske de små dagligdags gøremål.

Hæng et skilt op, hvor der står ”Husk nøgler og pung”, på døren, hvis det er det, der ofte glipper. Eller hæng en tegning op, der viser, at sko og støvler skal hen på skohylden, og jakken skal hænge på knagen, hvis det er hér, udfordringen ligger.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter