Sådan skriver du et børnetestamente

Et børnetestamente behøver ikke være skrevet af en advokat - det kan du selv gøre.

(© colourbox)

Et børnetestamente er et dokument, der fortæller om, hvad du helst selv ser, der skal ske med dit barn eller dine børn i tilfælde af, at de skulle blive forældreløse.

Børnetestamentet er ikke juridisk bindende, og derfor behøver det ikke være udfærdiget hos en advokat og være stemplet af en dommer.

Det er helt fint, at man sætter sig ned derhjemme og skriver det på et stykke papir, som man sørger for, at den person, man gerne ser overtage forældremyndigheden, har i sin varetægt.

Hvis man over vejer som forældre at lave et børnetestamente, så tal med den, som I gerne vil have skal have forældremyndigheden og spørg ind til, om de vil påtage sig den opgave.

For hvis man har den aftale, så ved man jo også, at den person vil søge om forældremyndigheden, hvis ulykken er ude. Så holder vedkommende sig ikke tilbage.

Det kan nemlig godt være en risiko, at den person, man selv ønsker, skal have forældremyndigheden, holder sig tilbage. Derfor søger vedkommende ikke, og så får vedkommende heller ikke forældremyndigheden.

Hvis der er flere ansøgere om forældremyndigheden til et barn, der har mistet sine forældre, så skal Statsforvaltningen tage stilling til, hvilken ansøger der bedst tjener barnets tarv som forældremyndighedsindehaver.

Se også Statsforvaltningens hjemmeside

Kilde: Statsforvaltningen