Sådan taler du med din teenager om alkohol

GUIDE Få Nicolai Moltke-Leths gode råd om, hvordan du tackler din teenagers forhold til alkohol.

Der hviler ofte et stort gruppepres på de unge mennesker, understreger Nicolai Moltke-Leth. (© Colourbox)

Det kan på mange måder være svært at være forældre til teenagere.

Men måske især i forhold til at drikke alkohol, fordi der er så mange andre ting på spil i de unge menneskers liv, at det kan være svært som forældre alene at sætte standarden for, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden.

Så hvordan taler man med sin teenager om alkohol? Vi har spurgt Nicolai Moltke-Leth, der er uddannet jægersoldat og sociolog, og har specialiseret sig i, hvordan man hjælper og støtter teenagere.

Han råder til:

  • Hav en åben dialog med din teenager. Jævnligt. Giv dine holdninger til kende, uden at være belærende, så du er sikker på, at din teenager ved, hvor du står rent holdningsmæssigt.

  • Sæt dig ind i, hvilke skadevirkninger det har i forhold til hjernen at drikke alkohol. Læring og alkohol spiller ikke godt sammen. Og sørg for at fortælle din teenager om de helt konkrete følgevirkninger, igen uden at være belærende, så din teenager træffer sit valg på et oplyst grundlag. Det er så let for dem at gøre som de andre, men sørg for, at din teenager ved, hvad det er for et valg, han eller hun træffer.

  • Vær en god rollemodel. Børn kopierer og efterligner deres forældre i høj grad. Så kig på din egen adfærd. Vi drikker ofte her i Danmark, når vi er sammen i sociale sammenhænge. Og så bliver det også naturligt for dem

  • Ros dem for at stå imod. Anerkend, hvis det lykkes dem at stå imod et gruppepres. Jo længere man kan trække deres alkoholdebut, jo bedre. Så giv dem opbakning og respekt for, at de måske træffer et svært valg.

  • Når de går i byen, så bed dem lave en buddy-aftale med en kammerat. Så de lige holder øje med hinanden og sørger for, at de hver især kommer ordentligt hjem. Det kan være svært at sige til sin kammerat: "Jeg tror, du har fået nok nu, vi må hellere komme hjem". Men hvis man har lavet den aftale på forhånd, at man holder øje med hinanden, så er det lettere.

Nicolai Moltke-Leth mener klart, at det bedste er, hvis forældre i en klasse kan nå til enighed om reglerne for alkohol, men det kan ofte være svært, da voksne har et meget forskelligt forhold til alkohol.

- Derfor er det godt at forsøge at bygge bro mellem forskellige holdninger ved at mødes i fakta.

- Hvis man som forældregruppe nu havde en fælles indsigt i alkoholens skadelige virkning på hjernen og læring, når man diskuterede retningslinjer for fester, så burde man som forældre kunne mødes i et kompromis.

Han tilføjer dog, at det ofte bliver sværere at nå til fælles aftaler, jo ældre de unge er.

- Hovedreglen er dog for mit perspektiv at forsøge at influere sine børn gennem at selv at være en rollemodel i sine alkoholvaner.

Det handler ikke nødvendigvis om at være afholdende, men at være sig sit forbrug bevidst, og hvilke signaler man ønsker at sende som forældre. Et godt sted at starte ville være at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer for indtagelsen af alkohol.

Facebook
Twitter