Symptomer på stress hos børn

Hvis du kan spotte de tidlige symptomer, så kan du meget lettere gribe ind og hjælpe barnet.

Hvis et barn fx pludselig viser tegn på en grundlæggende tristhed, kan det være et tegn på stress og mistrivsel, forklarer familierådgiver Lene Bjerring Bagger. (© COLOURBOX)

Stress er ofte noget, vi forbinder med travle voksne. Men vi ser i stigende grad børn, der viser tegn på stress-belastning, og det er vigtigt at sætte ind overfor.

- For et barn, der ikke trives, kan få mange andre problemer i form af manglende indlæring, problemer med sociale kompetencer og fysisk sygdom, fortæller Lene Bjerring Bagger, der rådgiver familier med stress-problematikker og netop har udgivet en bog om stress og mistrivsel hos børn.

Hun deler symptomerne ind efter tidlige symptomer på stress-belastning, længerevarende stress-belastning og langvarig stress-belastning:

Tidlige symptomer på stress-belastning hos børn:

 • Flere konflikter med andre børn eller voksne, en kortere lunte, end sædvanligt.

 • Barnet isolerer sig og leger pludselig mere alene end sædvanligt.

 • Barnet opfører sig mere konfronterende end sædvanligt.

 • Barnet bliver pludselig meget opmærksomhedssøgende.

 • Viser tegn på en grundlæggende tristhed eller træthed. Magter ikke længere det samme, som det plejer.

Symptomer ved længerevarende stress-belastning:

 • Mavepine

 • Hovedpine

 • Svimmelhed

 • Kvalme

 • Ændret søvn- og spisemønster.

 • Hyppigere symptomer på infektioner.

 • Fysiske symptomer optræder typisk først efter en længere periode med mistrivsel. Det er her, kroppen begynder at reagere. Det kan ofte være diffust, hvor smerten sidder.

Symptomer på langvarig stress-belastning:

 • Ledsmerter

 • Føleforstyrrelser

 • Besvimelses anfald

 • Angstanfald. Det vil ofte være tegn på, at barnet har været presset over massivt lang tid.

Lene Bjerring Bagger har sammen med psykolog Lisbeth Lenschler-Hübertz og børnesygeplejerske Lisbeth Elsmgaard Jensen netop udgivet bogen ”Trivsel i det moderne børneliv”.